• Plan lekcji w gimnazjum

    • PLAN ZAJĘĆ W GIMNAZJUM IM  SEWERYNA PIENIĘZNEGO

      

     TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ – R.SZ. 2016/2017 – II półrocze

     Klasa I A

      

     Godz

     lek.

     Czas trwania lekcji

     od - do

     Poniedziałek /sala

     Wtorek /sala

      

     Środa /sala
      

     Czwartek /sala

     Piątek /sala

     1.  

     815-900

     Geografia

     2

     J. polski

     15

     J. polski

     15

     Biologia

     7

     Zajęcia techn.

     5

     1.  

     910-955

     W-F ch.

     W-F dz.

      

     J.angielski Ia-p
     J.angielski Iabc-z

     17
     18

     Godz. wych.

     15

     Religia

     5

     J. niemiecki

     10

      

     1.  

     1005-1050

     Zaj. artystyczne plastyka

     21

     Matematyka

     14

     Historia

     6

     Chemia

     7

     J.angielski Ia-p
     J.angielski Iabc-z

     17
     18

     1.  

     1100-1145

     J. polski

     15

     Religia

     18

     J.angielski Ia-p
     J.angielski Iabc-z

     17
     13

     J. polski

     15

     J. polski

     15

     1.  

     1200-1245

     Matematyka

     14

     Fizyka

     18

     Matematyka

     14

     Historia

     6

     Matematyka

     14

     1.  

     1305-1350

     J. niemiecki

     10

      

     W-F ch.

     W-F dz.

      

     W-F ch.

     W-F dz.

      

     Muzyka

     1

     W-F ch.

     W-F dz.

      

     1.  

     1400-1445

      

      

      

      

     Informatyka Iabc-z

     12

     Informatyka Ia - p

     12

      

      

     1.  

     1455-1540

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ – R.SZ. 2016/2017 – II półrocze

     Klasa I B

      

     Godz

     lek.

     Czas trwania lekcji

     od - do

     Poniedziałek /sala

     Wtorek /sala

      

     Środa  /sala
      

     Czwartek /sala

     Piątek /sala

     1.  

     815-900

     Zaj. art. plastyka

     21

     Religia

     18

     Zaj. technicz.

     2

     J. polski

     15

     Matematyka

     14

     1.  

     910-955

     W-F ch.

     W-F dz.

      

     J. angielski Ib -p

     J. angiel.Iabc-z

     5

     18

     Matematyka

     14

     Geografia

     2

     J. polski

     15

     1.  

     1005-1050

     Muzyka

     1

     Historia

     6

     J.niemiecki

     10

     Fizyka

     19

     J.angiel.Ib-p

     J.angiel.Iabc-z

     2

     18

     1.  

     1100-1145

     Religia

     18

     J. polski

     15

     J.angiel.Ib-p

     J.angiel.Iabc-z

     5

     13

     J.niemiecki

     10

     Chemia

     7

     1.  

     1200-1245

     J. polski

     15

     Matematyka

     14

     J. polski

     15

     Matematyka

     14

     Biologia

     7

     1.  

     1305-1350

     Historia

     6

     W-F ch.

     W-F dz.

      

     W-F ch.

     W-F dz.

      

     Godz. wych.

     19

     W-F ch.

     W-F dz.

      

     1.  

     1400-1445

     Informatyka I b-p

     12

      

      

     Informatyka Iabc- z

     12

      

      

      

      

     1.  

     1455-1540

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ – R.SZ. 2016/2017 – II półrocze

     Klasa I C

      

     Godz

     lek.

     Czas trwania lekcji

     od - do

     Poniedziałek /sala

     Wtorek /sala

     Środa /sala

     Czwartek / sala

     Piątek /sala

     1.  

     815-900

     Matematyka

     18

     J. polski

     16

     Godz. wych.

     21

     Matematyka

     18

     Historia

     6

     1.  

     910-955

     WF ch.

     WF dz.

      

     J. angielski - p

     J.angiel. Iabc -z

     13

     18

     Matematyka

     18

     Zaj. art. plastyka

     21

     Zaj. techn.

     5

     1.  

     1005-1050

     Biologia

     7

     Muzyka

     1

     J. polski

     16

     Religia

     5

     J. angielski - p

     J.angiel. Iabc -z

     13

     18

     1.  

     1100-1145

     J. polski

     16

     Historia

     6

     Informatyka - p

     J.angiel. Iabc - z

     12

     13

     J. polski

     16

     Geografia

     2

     1.  

     1200-1245

     Religia

     18

     J. niemiecki

     10

     Chemia

     7

     J. polski

     16

     J. niemiecki

     10

     1.  

     1305-1350

     Fizyka

     19

     WF ch.

     WF dz.

      

     WF ch.

     WF dz.

      

      

      

     WF ch.

     WF dz.

      

     1.  

     1400-1445

     J. angielski - p

     13

     Matematyka

     18

     Informatyka Iabc - z

     12

      

      

      

      

     1.  

     1455-1540

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ – R.SZ. 2016/2017 – II półrocze

     Klasa II A

      

     Godz

     lek.

     Czas trwania lekcji

     od - do

     Poniedziałek /sala

     Wtorek  /         sala

     Środa     /         sala

     Czwartek       /      sala

     Piątek     /       sala

     1.  

     815-900

     Religia

     5

     Godz. wych.

     5

     Matematyka

     18

     Religia

     5

     WF ch.

     WF dz.

     H

     H

     1.  

     910-955

     Matematyka

     18

     WF ch.

     WF dz.

      

     Geografia

     2

     Matematyka

     18

     Fizyka

     19

     1.  

     1005-1050

     J. polski

     15

     Zaj. techn.

     17

     Zaj. artyst. muz.

     1

     J. polski

     15

     Historia

     5

     1.  

     1100-1145

     WF ch.

     WF dz.

      

     J. niemiecki - p

     J. angiel. IIabc - z

     10

     13

     Muzyka

     1

     Historia

     5

     J. angielski - p

     J.niemiecki IIabc- z

     13

     10

     1.  

     1200-1245

     Chemia

     7

     J.polski

     15

     WF ch.

     WF dz.

      

     Biologia

     7

     J. polski

     15

     1.  

     1305-1350

     J.angielski - p

     13

     Matematyka

     18

     J. polski

     15

     WOS

     6

     Geografia

     2

     1.  

     1400-1445

     J.angielski - p

     17

     J.niemiecki IIabc- z

      10

     J. niemiecki - p

     J. angiel. IIabc- z

     10

     13

     Biologia

      7

     J. angiel. IIabc- z

     13

      

     1.  

     1455-1540

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ – R.SZ. 2016/2017 – II półrocze

     Klasa II B

      

     Godz

     lek.

     Czas trwania lekcji

     od - do

     Poniedziałek/ sala

     Wtorek  /        sala

     Środa  /      sala

     Czwartek      /    sala

     Piątek       /       sala

     1.  

     815-900

     Biologia

     7

     Matematyka

     14

     Historia

     6

     Geografia

     2

     WF ch.

     WF dz.

      

     1.  

     910-955

     Geografia

     2

     WF ch.

     WF dz.

      

     Biologia

     7

     J. polski

     15

     Matematyka

     14

     1.  

     1005-1050

     Religia

     18

     J. polski

     15

     Matematyka

     14

     Historia

     6

     J. polski

     15

     1.  

     1100-1145

     WF ch.

     WF dz.

     H

     A

     J. niemiecki - p

     J.angiel. IIabc - z

     2

     13

     J. polski

     15

     Matematyka

     14

     J.niem. IIabc - z

     J. niemiecki - p

     10

     5

     1.  

     1200-1245

     WOS

     6

     Zaj. techn.

     17

     WF ch.

     WF dz.

      

     Zaj. art. muzyka

     1

     Fizyka

     19

     1.  

     1305-1350

     Chemia

     7

     Muzyka

     1

     Religia

     18

     J. angielski - p

     13

     Godz. wych.

     13

     1.  

     1400-1445

     J. polski

     15

     J.niem.  IIabc - z

     J. angielski - p

     10

     13

     J. angiel. IIabc - z

     13

     J. angielski - p

     13

     J. angiel. IIabc - z

     13

     1.  

     1455-1540

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ – R.SZ. 2016/2017 – II półrocze

     Klasa II C

      

     Godz

     lek.

     Czas trwania lekcji

     od - do

     Poniedziałek /sala

     Wtorek  /         sala

     Środa       /   sala

     Czwartek         /   sala

     Piątek         /       sala

     1.  

     815-900

     J. polski

     15

     Biologia

     7

     Matematyka

     14

     Zaj. art. muz.

     1

     J. polski

     15

     1.  

     910-955

     Chemia

     7

     J. polski

     15

     WF ch.

     WF dz.

      

     Muzyka

     1

     Geografia

     2

     1.  

     1005-1050

     Matematyka

     14

     WF ch.

     WF dz.

      

     J. polski

     15

     Matematyka

     14

     Zaj. techn.

     19

     1.  

     1100-1145

     Godz. wych.

     17

     J. angielski - p

     J. angiel. IIabc - z

     17

     13

     Historia

     6

     WF ch.

     WF dz.

      

     J. niemiecki IIabc - z

     J. angielski - p

     10

     17

     1.  

     1200-1245

     Fizyka

     19

     Religia

     5

     Religia

     18

     Geografia

     2

     WOS

     6

     1.  

     1305-1350

     WF ch.

     WF dz.

      

     Historia

     6

     Biologia

     7

     J. polski

     15

     Matematyka

     14

     1.  

     1400-1445

      

      

     J. niem. IIabc - z

     10

     J. angielski - p

     J. angiel. IIabc - z

     17

     13

     J. niemiecki - p

     10

     J. niemiecki - p

     J. angiel. IIabc - z

     10

     13

     1.  

     1455-1540

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ – R.SZ. 2016/2017 – II półrocze

     Klasa III A

      

     Godz

     lek.

     Czas trwania lekcji

     od - do

     Poniedziałek/sala

     Wtorek  /    sala

     Środa       /       sala

     Czwartek  /      sala

     Piątek    /            sala

     1.  

     815-900

     J. polski

     16

     Zaj. techn.

     17

     Chemia

     7

     J. polski

     16

     J. polski

     16

     1.  

     910-955

     Religia

     5

     WOS

     6

     J. angielski - p

     J.ang. IIIabc- z

     5

     17

     matematyka

     14

     J. polski

     16

     1.  

     1005-1050

     WF ch.

     WF dz.

      

     Religia

     18

     WF ch.

     WF dz.

      

     Geografia

     2

     Matematyka

     14

     1.  

     1100-1145

     Fizyka

     19

     J. polski

     16

     Matematyka

     14

     Wdż

     7

     Fizyka

     19

     1.  

     1200-1245

     J. angiel. - p

     J.niem. IIIabc- z

     5

     10

     Plastyka

     21

     J. niemiecki - p

     Informa. IIIabc - z

     10

     12

     J.angiel. IIIabc - z

     J. niemiecki  - p

     17

     10

     WF ch.

     WF dz.

      

     1.  

     1305-1350

     Matematyka

     14

     Matematyka

     14

     J.niem. IIIabc - z

     Informatyka - p

     10

     12

     WF ch.

     WF dz.

      

     Historia

     6

     1.  

     1400-1445

     Biologia

     7

     Historia

     6

     Doradztwo zaw.

     2

     Eduk. dla bezp.

     1

     Godz. wych.

     14

     1.  

     1455-1540

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ – R.SZ. 2016/2017 – II półrocze

     Klasa III B

      

     Godz

     lek.

     Czas trwania lekcji

     od - do

     Poniedziałek/ sala

     Wtorek  /     sala

     Środa    /         sala

     Czwartek /      sala

         Piątek /    sala

     1.  

     815-900

     WF ch.

     WF dz.

      

     Fizyka

     19

     Historia

     5

     Matematyka

     19

     Geografia

     2

     1.  

     910-955

     Matematyka

     19

     Matematyka

     19

     J. niemiecki - p

     J.angiel. IIIabc - z

     10

     17

     Fizyka

     19

     WF ch.

     WF dz.

      

     1.  

     1005-1050

     J. polski

     16

     J. polski

     16

     Matematyka

     19

     J. polski

     16

     Wdż

     7

     1.  

     1100-1145

     Biologia

     7

     WF ch.

     WF dz.

      

     WF ch.

     WF dz.

      

     Eduk. dla bezp.

     1

     Religia

     18

     1.  

     1200-1245

     J. angielski - p

     J.niem IIIabc- z

     13

     10

     WOS

     6

     J. angielski - p

     Informa. IIIabc - z

     13

     12

     Informatyka - p

     J. angiel. IIIabc - z

     12

     17

     J. polski

     16

     1.  

     1305-1350

     Zaj. techn.

     17

     Religia

     5

     J. niem. IIIabc - z

     Doradz. zaw. - p

     10

     2

     Godz. wych.

     10

     J. polski

     16

     1.  

     1400-1445

     J. niemiecki - p

     10

     Plastyka

     21

     Chemia

     7

     Historia

     5

     Matematyka

     19

     1.  

     1455-1540

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                  
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

      

      

     TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ – R.SZ. 2016/2017 – II półrocze

      

     Klasa III C

      

     Goz

     lek.

     Czas trwania lekcji

     od - do

     Poniedziałek/ sala

     Wtorek  /   sala

     Środa  /         sala

     Czwartek /      sala

        Piątek /    sala

     1.  

     815-900

     Matematyka

     19

     Wdż

     6

     J. polski

     16

     Plastyka

     21

     Fizyka

     19

     1.  

     910-955

     J. polski

     16

     Geografia

      

     2

     Informatyka - p

     J.angiel.IIIabc - z

     12

     17

     J. polski

     16

     WOS

     6

     1.  

     1005-1050

     WF ch.

     WF dz.

      

     Matematyka

     19

     WF ch.

     WF dz.

      

     Zaj. techniczne

     17

     J. polski

     16

     1.  

     1100-1145

     Historia

     6

     Fizyka

     19

     Matematyka

     19

     Matematyka

     19

     J. polski

     16

     1.  

     1200-1245

     J. niemiecki - p

     J.niem.IIIabc - z

     2

     10

     Chemia

     7

     J. niemiecki - p

     Informa. IIIabc - z

     2

     12

     J. ang. IIIabc - z

     J. angielski - p

     17

     13

     WF ch.

     WF dz.

      

     1.  

     1305-1350

     Doradz. zaw.

     2

     Biologia

     7

     J. niem. IIIabc - z

     J. angielski - p

     10

     13

     WF ch.

     WF dz.

      

     Matematyka

     19

     1.  

     1400-1445

     Religia

     18

     Religia

     5

     Eduk. dla bezp.

     1

     Godz. wych.

     6

     Historia

     6

     1.  

     1455-1540