• Dyrekcja Zespołu szkół w Jezioranach

    •  

       

     Dyrektor szkoły

     mgr Piotr Smoleński

     (zsjeziorany@gmail.com  )

     Zastępca dyrektora d/s szkoły podstawowej

     mgr Elżbieta Błaszczyk