• Informacje dla rodziców - uczniów szkoły podstawowej

    •      


     RODZICE

     KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ.        

             

     Informuję, że trwa nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. M. Lengowskiego  ZS  w Jezioranach na rok szkolny 2018/2019.

     Kandydaci z obwodu przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców, które należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15 kwietnia 2018 r.

     Kandydaci zamieszkali poza obwodem przyjmowani są na podstawie wniosku rodziców.

     Druki do wypełnienia można pobrać w przedszkolu lub w sekretariacie szkoły.     Podział uczniów rozpoczynających naukę w Szkole Podstawowej w Jezioranach

     w roku 2017/2018 na oddziały klasowe

     KLASA I A

     1. Adamek Wiktoria – Jeziorany
     2. Bożyczko Łucja Dorota – Piszewo
     3. Kerbaum Kacper – Wójtówko
     4. Kozieł Robert – Jeziorany
     5. Kozioł Lena – Jeziorany
     6. Kozioł Nikola Daria – Wójtówko
     7. Łuczkowski Karol – Ustnik
     8. Opas Maciej – Jeziorany
     9. Romanowska Kaja Ewa – Potryty
     10. Sawicka Łucja Patrycja – Jeziorany
     11. Stanisławski Jakub – Tłokowo
     12. Szczeć Aleksandra – Jeziorany
     13. Szutkowski Jakub – Wójtówko
     14. Turzykowski Jakub Marek – Jeziorany
     15. Uziębło Julia – Jeziorany
     16. Walo Aleksandra – Tłokowo
     17. Zień Karol Mikołaj – Jeziorany

      

                wychowawca – Małgorzata Tatol

      

     KLASA I B

     1. Bączek Karol – Zerbuń
     2. Czyż Emilia – Jeziorany
     3. Decyk Amelia Teresa - Krokowo
     4. Deoniziuk Oliwia – Miejska Wieś
     5. Marciniak Karolina – Żardeniki
     6. Molesztak Zuzanna – Zerbuń
     7. Potyra Filip – Żardeniki
     8. Prasoł Wiktor Wincenty – Jeziorany
     9. Rogalska Angelika – Kalis
     10. Ruszkowska Aleksandra – Jeziorany
     11. Słoda Tytus – Jeziorany
     12. Tokarska Weronika – Kostrzewy
     13. Wasilewski Filip – Jeziorany
     14. Wereska Daria – Miejska Wieś
     15. Wieliczko Maciej – Jeziorany – kolonie
     16. Witek Anastazja – Żardeniki

      

                        wychowawca – Danuta Lasiuk


     Szanowni rodzice

     Dzień 14. 10. 2016 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

     Uczniowie Zespołu Szkół w Jezioranach mogą skorzystać w tym dniu z zajęć opiekuńczo - wychowawczych

     w godz. 800 - 1300.

     Zamiar powierzenia dziecka pod opiekę szkoły należy zgłosić wychowawcy klasy pisemnie do dnia

     07. 10. 2016 r. do godz. 1500.


     Godziny konsultacji nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

     Imię i nazwisko nauczyciela

      

     Termin i godziny konsultacji

      

     Krystyna Banasiuk

     piątek 9.10 – 9.55

     Małgorzata Czabrycka

     poniedziałek 11.00 – 11.45

     Zbigniew Czabrycki

     czwartek 10.05 – 10.50

     Tomasz Durzyński

     czwartek 9.10 – 9.55

     Maria Gajdasz- Smalec

     Środa 14.55 - 15.00

     Jolanta Gawkowska

     środa 9.10 – 9.55

     Krzysztof Góralczyk

     wtorek 9.10 – 9.55

     Barbara Jarkiewicz

     poniedziałek 11.00 – 11.45

     Kamila Komor

     wtorek 10.05 – 10.50

     Sabina Konopińska

     czwartek 10.05 – 10.50

     Małgorzata Tatol

     wtorek 9.10 – 9.55

     Krystyna Czerniewska

     środa 12.00 – 12.45

     Izabela Kudelska

     wtorek 8.15 – 9.00

     Anna Dudziec

     poniedziałek 10.00 – 10.50

     Jolanta Szunejko

     wtorek 10.05 – 10.50

     Zbigniew Kalisz

     środa 10.05- 10.50

     Andrzej Szuwalski

     wtorek 9.10 – 9.55

     Anna Dokurno

     czwartek 8.15 – 9.00

     Danuta Lasiuk

     piątek 9.10 – 9.55

     Agnieszka Korowaj - Witek

     poniedziałek 13.05 – 13.50

     Marzena Szpakowska

     poniedziałek 10.00 – 11.00

     Małgorzata Smoleńska

     czwartek 14.00 – 14.50 - s.5A gim

     Emilia Święconek

     piątek 12.00 – 13.00

     Agnieszka Kajszczak

     poniedziałek 13.05 – 13.50

     Jolanta Kazimierczyk

     piątek 9.55 – 10.40

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

     Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

     - 14 X 2016 r.
     - 31 X 2016 r.
     - 22 XII 2016 r.
     - 02 V 2017 r.
     - 14 VI 2017 r.
     - 16 VI 2017 r.


      

     KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 – informacja dla rodziców (SP)

     01.09.2016r.

     -

     20.01.2017r.

     I półrocze

     01.09.2016r.

     - rozpoczęcie roku szkolnego

     08.09.2016r.

     - spotkania klasowe rodziców, wybory do Rady Rodziców

     10. 11. 2016r.

     - zebrania klasowe rodziców (15.30, 16.00, 16.30 do 18.00)

     05.01.2017r.

     - zebrania klasowe rodziców (informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania za półrocze)

     23. 12. 2016 r. - 30.12.2016r.

     - zimowa przerwa świąteczna

        

     16.01.2017r.

     - wystawienie ocen klasyfikacyjnych za półrocze

     23.01.2017r. - 05.02.2017r.

     -ferie zimowe

     16. 02. 2017r.

     - spotkania klasowe rodziców ( wywiadówka półroczna)

        

     06.02.2017r.

     -

     23.06.2017r.

     II półrocze

     04. 2017r.

     - rekolekcje wielkopostne

     05. 04.2017r.

     - spotkania klasowe rodziców (15.30, 16.00, 16.30 do 18.00)

        
        

     13.04.2017r. - 18.04.2017r.

     - wiosenna przerwa świąteczna

     25.05.2017r.

     -  zebrania klasowe rodziców (informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych )

     09.06.2017r.

     - wystawienie klasyfikacyjnych ocen rocznych

     23. 06. 2017r.

     - zakończenie zajęć edukacyjnych

     24.06.2017r. - 31.08. 2017r.

     - ferie letnie


       

     SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

     obowiązujący w ZS Szkole Podstawowej w Jezioranach

      w roku szkolnym 2016/2017

     dla klas I-VI

     W roku szkolnym 2016/17 podręczniki i ćwiczenia zakupują tylko klasy VI, pozostałe klasy otrzymają podręczniki i ćwiczenia w ramach dotacji MEN, które będą wypożyczane w bibliotece szkolnej pod koniec sierpnia. Termin wypożyczania książek zostanie podany w późniejszym okresie.

      

     KLASA I

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     I

      

     A

     B

      

      

     Edukacja wczesnoszkolna

      

     Nasz Elementarz

      

     Nasze ćwiczenia, cz. 1-4

      

      

      

      

     Maria Lorek, Lidia Wollma

      

      E. Hryszkiewicz, B. Stępień,

     K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil

      

      

     MEN

      

     „Nowa Era”

     2014

     Religia

     Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa  - ćwiczenia

     ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

      

     2011

     Język angielski

     Podręcznik English Quest 1

     + Zeszyt ćwiczeń

     J.Corbett, R.O”Farrell, M.Kondro

     Macmillan

     473/1/2012/2014

      

     KLASA II

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     II

     A

     B

     C

     Edukacja wczesnoszkolna

     „Nasza szkoła” 

      

     Moje ćwiczenia, cz. 1-4

     Moje ćwiczenia matematyka cz. 1 - 4

      

     Maria Lorek, Monika Zatorska

      

     E. Dulęba, J. Faliszewska, G. Lech, A. Opala

      

      

     MEN

      

     Mac / Juka

      

      

     2015

     Religia

     „Kochamy Pana Jezusa”

     podręcznik + ćwiczenia

     ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

      

     1684/2012

     Język angielski

     Podręcznik English Quest 2

     + Zeszyt ćwiczeń

     J.Corbett, R.O”Farrell, M.Kondro

     Macmillan

     473/2/2012

      

     KLASA III

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

      

      

      

     III

      

      

      

      

         

     A

     B

     C

     Edukacja wczesnoszkolna

      

     Podręcznik Nasza szkoła

     Moje ćwiczenia

      

     Podręcznik Nasza szkoła Matematyka

     Moje ćwiczenia , matematyka

      

     Maria Lorek, Monika Zatorska

     Jolanta Faliszewska, Grażyna Lech

      

     Agata Ludwa, Maria Lorek

      

      

     Agnieszka Opala, Iza Parlicka

     MEN

     MAC JUKA

      

     MEN

      

      

     MAC JUKA

     2016

     Religia

      

     Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik + ćwiczenia

      

     ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

     1259/2013

     Język angielski

      

     Podręcznik English Quest 3

     + Zeszyt ćwiczeń

      

     J.Corbett, R.O”Farrell, Anna Parr-Modrzejewska

     Macmillan

     473/3/2012

      

     KLASA IV

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     IV

     A

     B

      

     Religia

     Zaproszeni przez Boga

     podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     do religii dla kl. IV

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     1627/2012

     Język polski

     Podręczniki do klasy 4

     „Słowa z uśmiechem Literatura i kultura”

     „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografia”

     Ewa Horwath, Anita Żegleń

         WSiP

      

     Zeszyt ćwiczeń „ Ortografia i interpunkcja”

      

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. IV

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

     510/1/2012

     Język angielski

     Evolution Plus 1

     podręcznik + zeszyt ćwiczeń

     Nick Beare

     Macmillan

     675/1/2014/2015

     Matematyka

     Matematyka z plusem 4

     Podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     P. Zarzycki

     GWO

     340/1/2015/z1

     Matematyka z plusem

     ćwiczenia – wersja C

     M. Dobrowolska, S. Wojtan,

     P. Zarzycki

     IV

     A

     B

     Przyroda

     „Przyrodo witaj”

     podręcznik do szkoły podstawowej klasa 4

      

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

      

     530/1/2012

     Muzyka

     „Klucz do muzyki”

     podręcznik dla klasy 4

     Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik

     WSiP

     406/1/2011

     Plastyka

     Plastyka

     S.Stobczyk, B. Neubort

     WSiP

      

     Technika

     Bądź bezpieczny na drodze. Karta Rowerowa.

     Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

     Bogumiła Bogacka – Osińska, Danuta Łazuchiewicz

     WSiP

     496/1/2012

     Informatyka

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. IV  (wersja elektroniczna)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/1/2012

      

     KLASA V

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

      

     V

      

     A

     B

     Religia

     Obdarowani przez Boga

     podręcznik + ćwiczenia

     do religii dla kl. V

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     675/2013

     Język polski

     Podręczniki do klasy 5

     „Słowa z uśmiechem Literatura i kultura”

     „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografia”

     Ewa Horwath, Anita Żegleń

     WSiP

     551/4/2013

     Język polski, klasa 5, Słowa z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografia, podręcznik z ćwiczeniami, część 2

      

      

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. V

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

     510/2/2013

     Język angielski

     Evolution Plus 2

     podręcznik + zeszyt ćwiczeń

     Nick Beare

     Macmillan

     675/2/2014

     Matematyka

     Matematyka z plusem 5

     podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

     773/2/2016

     Matematyka z plusem 5 ćwiczenia.  Wersja C

     Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

      A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki

      

     V

     A

     B

      

     Przyroda

     Przyrodo witaj

     szkoła podstawowa klasa 5

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

     530/2/2013

     Muzyka

     Kontynuacja

      „I GRA MUZYKA”
     Podręcznik z dodatkiem „Zagrajmy” i „Zaśpiewajmy” i płytą  dla klas IV-VI

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

      

     Nowa Era

     569/2012

     Plastyka

     Kontynuacja

     Podręcznik dla klas 4-6

     „Odkrywamy na nowo”

     Marzanna Polkowska, Lila Wyszkowska

     OPERON

     327/2011

     Technika

     TECHNIKA na co dzień. 4-6

     PODRĘCZNIK DO ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     Ewa Bubak

     Ewa Królicka, Marcin Duda

     WSiP

     496/2/2012 i

     496/3/2013

     Informatyka

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. V  (wyd. II)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/1/2012

      

     KLASA VI

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     VI

      

     A

     B

      

      

     Religia

     Przemienieni przez Boga

     podręcznik do religii dla klasy VI

     +ĆWICZENIA

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     262/2014

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 6

      

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Małgorzata Broda

      

      

     WSiP

     561/4/2014

     Czarowanie słowem

     zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 6 cz. I i II

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak,  Małgorzata Broda

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. VI + ćwiczenia

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

       510/3/2014

     Język angielski

     Evolution Plus 3

     podręcznik + zeszyt ćwiczeń

     Nick Beare

     Macmillan

     675/3/2014

     Matematyka

     Matematyka z plusem 6

     podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

      

      

     340/3/2014

      

      

     Zeszyty ćwiczeń

     Liczby i wyrażenia algebraiczne cz. 1 i 2

     A. Demby, M. Dobrowolska,

     M. Jucewicz, P. Zarzycki

     Geometria

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

          VI

     A

     B

     3

     4

     5

     6

     7

     Przyroda

     Przyrodo witaj

     szkoła podstawowa klasa 6

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

       530/3/2014

     Plastyka

     KONTYNUACJA

     Podręcznik dla klas 4-6

     „Odkrywamy na nowo”

     Marzanna Polkowska, Lila Wyszkowska

     OPERON

     327/2011

     Muzyka

     KONTYNUACJA

     „I GRA MUZYKA”
     Podręcznik z dodatkiem „Zagrajmy” i „Zaśpiewajmy” i płyta  dla klas IV-VI

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

      

     Nowa Era

     569/2012

     Technika

     Technika na co dzień.

     podręcznik z ćwiczeniami i projektami  klas 4-6 szkoły podstawowej. Część 2

     (lub jak w klasie V)

     Ewa Królicka, Marcin Duda

     WSiP

     496/3/2012

     Informatyka

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. VI (wyd. II)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/3/2012


     UWAGA RODZICE.

      

     W czwartek, 16 czerwca 2016r.,o godzinie 17.00, w świetlicy szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Jezioranach odbędzie się

     spotkanie organizacyjne rodziców dzieci, które będą uczniami klas pierwszych naszej szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

                                                                                                                    Zainteresowanych rodziców zapraszamy.


     LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I

      w roku szkolnym 2016/2017

     1. Bączek Jan
     2. Cichowski Michał
     3. Dziekanowski Kacper
     4. Frączek Kacper Adam
     5. Gilewska Hanna
     6. Giżyński Hubert
     7. Głodowska Michalina
     8. Huszcza Lena
     9. Jackiewicz Hubert
     10. Kamieniecki Maciej
     11. Knap Konrad Szymon
     12. Konstant Zofia
     13. Kubik Piotr
     14. Kudelski Paweł
     15. Marciniak Karolina
     16. Marcinkiewicz Amelia
     17. Milewska Wioleta
     18. Molesztak Szymon
     19. Napiórkowski Jakub
     20. Orzechowska Wiktoria
     21. Oszmiańczuk Patryk
     22. Parfieńczyk Wanesa Daria
     23. Pawłowski Wiktor
     24. Pipczyńska Kornelia
     25. Prasoł Weronika Lilianna
     26. Rutkowski Bartosz
     27. Stradomski Szymon
     28. Szutkowska Nikola
     29. Śliwińska Lidia
     30. Ślusarczyk Bartłomiej
     31. Ślusarczyk Gabriel
     32. Trojanowska Amelia
     33. Wiak Natalia
     34. Wojciechowska Magdalena
     35. Wołosiewicz Wojciech
     36. Wójciak Roksana Emilia
     37. Wójcik Anna
     38. Zarzycki Oliwier Adrian
     39. Zielińska Nikola
     40. Zień Andżelika

     Przydział pracowni na spotkanie klas z wychowawcą

     w roku szkolnym 2015/2016

     • klasa Ia    - p. Anna Dudziec_________sala nr 2C
     • klasa Ib    - p. Barbara Jarkiewicz_____sala 2C
     • klasa Ic    - p. Małgorzata Czabrycka__sala nr 3C
     • klasa IIa   - p. Małgorzata Tatol______sala nr 4C
     • klasa IIb   - p. Danuta Lasiuk________sala 6C
     • klasa IIc   - p. Sabina Konopińska_____sala 3C
     • klasa IIIa  - p. Jolanta Szunejko______sala 1C
     • klasa IIIb  - p. Krystyna Czerniewska__sala 7C
     • klasa IVa  - p. Zbigniew Czabrycki____sala 4B
     • klasa IVb  - p. Krzysztof Góralczyk____sala 3D
     • klasa Va   - p. Krystyna Banasiuk_____sala 5C
     • klasa Vb   - p. Tomasz Durzyński______sala 1D
     • klasa VIa  - p. Andrzej Szuwalski______sala 3B
     • klasa VIb  - p. Maria Gajdasz-Smalec__sala 1B 

       


      

     KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 – informacja dla rodziców (SP)

     01.09.2015r.

     -

     22.01.2016r.

     I półrocze

     01.09.2015r.

     - rozpoczęcie roku szkolnego

     10.09.2015r.

     - spotkania klasowe rodziców, wybory do Rady Rodziców

     11. 2015r.

     - sprawdzian próbny szóstoklasistów

     05. 11. 2015r.

     - zebrania klasowe rodziców

     17.12.2015r.

     - zebrania klasowe rodziców (informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za półrocze)

     23. 12. 2015r. - 04.01.2016r.

     - zimowa przerwa świąteczna

        

     14.01.2016

     - wystawienie ocen klasyfikacyjnych za półrocze

     25.01.2016r. - 05.02.2016r.

     -ferie zimowe

     11. 02. 2016r.

     - spotkania klasowe rodziców ( wywiadówka półroczna)

        

     08.02.2016r.

     -

     24.06.2016r.

     II półrocze

     03. 2016r.

     - rekolekcje wielkopostne

     16. 03.2016r.

     - spotkania klasowe rodziców

        

     05. 04.2016r.

     - sprawdzian klas VI

        

     24.03.2016r. - 29.03.2016r.

     - wiosenna przerwa świąteczna

     18.05.2016r.

     - zebrania klasowe rodziców (informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych)

     10.06.2016r.

     - wystawienie klasyfikacyjnych ocen rocznych

     24. 06. 2016r.

     - zakończenie zajęć edukacyjnych

     27.06.2016r. - 31.08. 2016r.

     - ferie letnie

      


     RODZICE UCZNIÓW KLAS IV

     W związku z opóźniającą się realizacją dostawy zamówionych podręczników dla klasy IV, informujemy, że o terminie odbioru (wypożyczenia)

     książek uczniowie zostaną poinformowani bezpośrednio w szkole.


     Plakat_informacyjny_dla_rodzicow_(1)(1).pdf


     Konkursy szkolne i pozaszkolne w SP, w roku 2014/2015

      

     Lp.

     Nazwa Konkursu Szkolnego

     Imię i nazwisko laureatów

     Klasa

     Osoba odpowiedzialna

     1.

     Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

     I – Karolina Sprycha

     II – Miłosz Sowa

     III – Zuzanna Wójcik

     V a

     VI b

     V a

     p. Krzysztof Góralczyk

     2.

     Konkurs matematyczny klas II

     I – Wiktoria Lewandowska

     II - Marcin Maliszewski

     III – Alicja Matusewicz

     II a

     II a

     II a

     p. Anna Dudziec

     p. Sabina Konopińska

     3.

     Konkurs Matematyczny klas III

     I- Milena Jachimowicz

     II – Kornel Wasilewski

     III – Kacper Tucewicz

     III a

     III b

     III b

      p. Krystyna Czerniewska

     p. Danuta Lasiuk

     p. Jolanta Szunejko

     4.

     Konkurs ortograficzny klas II

     I – Aleksandra Ignaczak

     II – Jakub Słodkowski

     III – Dominika Ruszkowska

     II a

     II a

     II a

     p. Sabina Konopińska

     p. Anna Dudziec

     p. Małgorzata Czabrycka

     5.

     Konkurs ortograficzny klas III

     I – Milena Jachimowicz

     II – Nicola Rapant

     III – Artur Szczygło

     III a

     III b

     III a

     p. Jolanta Szunejko

     p. Krystyna Czerniewska

     6.

     Konkurs czytelniczy-frazeologiczny klas VI

     I – Adrianna Bułanowska

     II – Iga Czobot

     III – Miłosz Sowa

     VI b

     VI a

     VI b

     p. Grażyna Lasiuk

     7.

     Konkurs języka polskiego klas VI

     I – Iga Czobot

     II – Miłosz Sowa

     III – Adrianna Bułanowska

     VI a

     VI b

     VI b

     p. Grażyna Lasiuk

      8.

     Konkurs ortograficzny klas VI

     I – Piotr Słodkowski

     II – Iga Czobot

     III – Adrianna Bułanowska

     VI c

     VI a

     VI b

     p. Grażyna Lasiuk

     9.

     Konkurs Języka Angielskiego klas V

     I – Julia Lasiuk

     II – Jacek Dul

     III – Hubert Zień

     V b

     V b

     V b

     p. Izabela Kudelska

     10.

     Konkurs języka angielskiego „Zostań Mistrzem Literowania” klas IV – V

     I – Małgorzata Andrzejewska

     II – Kacper Kasperek

     III – Łukasz Borysiewicz

     IV b

     V b

     IV b

     p. Kamila Komor

     p. Izabela Kudelska

     11.

     Konkurs języka angielskiego klas VI

     I - Iga Czobot

     II – Miłosz Sowa

     III – Piotr Słodkowski

     VI a

     VI b

     VI c

     p. Anna Dokurno

     12.

     Konkurs recytatorski

     I-III

     I – Nikola Jarkiewicz

     II – Milena Jachimowicz

     III – Karol Czech

     III b

     III a

     I a

     p. Danuta Lasiuk

      

     13.

     Konkurs recytatorski

     IV – VI

     I – Iga Czobot

     II – Kornelia Wójcicka

     III – Paweł Urbanik

      

     VI a

     VI a

     V b

     p. Grażyna Lasiuk

     14.

     Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia klas IV

      

     I – Julia Wójcik

     II – Łukasz Borysiewicz

     III – Jonasz Bals

     IV b

     IV b

     IV b

     p. Maria Gajdasz-Smalec

      

     15.

     Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia klas V

     I – Paweł Urbanik

     II – Jacek Dul

     III – Hubert Zień

     V b

     V b

     V b

     p. Maria Gajdasz-Smalec

      

     16.

     Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia klas VI

     I – Alicja Semen

     II – Miłosz Sowa

     III – Piotr Słodkowski

     VI c

     VI b

     VI c

     p. Maria Gajdasz – Smalec

      

     17.

     Konkurs Matematycznym

     klas IV

     I – Małgorzata Andrzejewska

     II – Mateusz Maliszewski

     III – Jonasz Bals

     IV b

     IV b

     IV b

     p. Tomasz Durzyński

      

     18.

     Konkurs Matematycznym

     klas V

     I – Paweł Urbanik

     II – Hubert Zień

     III – Zuzanna Gilewska

     V b

     V b

     V b

     p. Grzegorz Święconek

      

     19.

     Konkurs Matematycznym

     klas VI

     I – Piotr Słodkowski

     II – Krzysztof Zień

     III – Miłosz Sowa

     VI c

     VI a

     VI b

     p. Elżbieta Wakszyńska

      

     20.

     Konkurs historyczny kl. IV

      

     I – Aleksandra Gut

     IV b

     p. Małgorzata Smoleńska

     p. Krystyna Banasiuk

     21.

     Konkurs historyczny kl. V

      

     I – Julia Gręda

     V a

     p. Małgorzata Smoleńska

     p. Krystyna Banasiuk

     22.

     Konkurs historyczny kl. VI

      

     I – Konrad Cybulski

     VI b

     p. Małgorzata Smoleńska

     p. Krystyna Banasiuk

     23.

     Konkurs warcabowy w kat. klas I-III

     I – Górecka Patrycja

     II – Gołaszewska Alicja

     III – Mądry Maciej

     I a

     III a

     III a

     p. Jadwiga Adamiec

     p. Stanisława p.Andryszewicz – Jasińska

     24.

     Konkurs warcabowy w kat. klas IV-VI dziewcząt

     I – Sadowska Ilona

     II – Sprycha Karolina

     III – Gołaszewska Natalia

     IV b

     V a

     V b

     p. Jadwiga Adamiec

     p. Stanisława p.Andryszewicz – Jasińska

     25.

     Konkurs warcabowy w kat. klas IV-VI chłopców

     I – Zień Krzysztof

     II – Zień Hubert

     III – Matusewicz Dominik

     VI a

     V b

     IV a

     p. Jadwiga Adamiec

     p. Stanisława p.Andryszewicz – Jasińska

     26.

     Walentynkowy Konkurs Literowania klas I-III

     I – Zuzanna Budrewicz

     II – Milena Jachimowicz

     III – Nikola Jarkiewicz

     III b

     III a

     III b

     p. Izabela Kudelska

     27.

     II miejsce - Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej o „Puchar Tymbarku”.

     Artur Szczygło –

     Kacper Tucewicz

     Wojciech Opczyński

     Bartosz Opczyński

     Maciej Stolarewski

     Nikodem Klęczar

     Dawid Żytkiewicz

     Mateusz Kwiatkowski

      

     III A

     III B

     III B

     III B

     III b

     II B

     II B

     II B

     p. Zbigniew Czabrycki

     28.

     Finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki

     Piotr Słodkowski

     VI c

     p. Elżbieta  Wakszyńska

      

     • konkurs przedmiotowy  KO – j.polski – 40 osób,,
     • konkurs przedmiotowy KO – historia – 22 osoby,
     • konkurs przedmiotowy KO – j. angielski -  7 osób,
     • konkurs przedmiotowy KO – matematyka – 10 osób,
     • Kangur matematyczny - wyróżnienia:
     • w kategorii „Beniamin” Piotr Słodkowski kl. VIc ,
     • w kategorii „Żaczek” Miłosz Jachimowicz kl. Ia,
     • Wyróżnienie klasa II a za udział w IX Konkursie Małych Form Teatralnych w Katolickiej Szkole w Olsztynie,
     • Tomasz Tosiński kl. VIa -  I miejsce w Gminnym Ogólnopolskim Turnieju  Wiedzy Pożarniczej, reprezentował szkołę na szczeblu wojewódzkim,
     • Krzysztof Białkowskikl. IIIb -  I miejsce w Filmowym Konkursie z Paddingtonem z języka angielskiego w Olsztynie,
     • Nikola Jarkiewicz kl. IIIb -  wyróżnienie w konkursie plastycznym „Zwierzak za kierownicą”,
     • Milena Jachimowicz kl. IIIb – I miejsce - konkurs języka angielskiego Macmillan w Biskupcu,
     • Oliwia Zglejszewska kl. Ic - konkurs plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo” zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego,
     • udział w konkursie plastycznym „ Zapobiegajmy pożarom”  wyróżnienia otrzymali :

     Zuzanna Gilewska kl VB i Nikola Jarkiewicz kl. IIIb ,

     • udział w konkursie plastycznym KRUS „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki”,
     • konkurs „ Aktywna szkoła – Aktywny uczeń” szkoła otrzymała certyfikat,
     • Konkurs wokalny „ Kocham śpiewać polskie piosenki”,
     • akcja „ Baterie na wagę czystego środowiska”- pomoce dydaktyczne dla szkoły,
     • akcja „Góra grosza”, „Misie dla Misi”, „Papieskie dzieło Misyjne”, Bezpieczne wakacje”,
     • akcja „Biedroneczka Klara”.

     Szanowni Rodzice

     W związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, dotyczącym realizacji rozporządzenia  MEN z dnia 29.12.2014r. „wśród danych zamieszczonych na legitymacji szkolnej ucznia musi znajdować się numer PESEL (w przypadku ucznia, który nie posiada tego numeru- seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)” informuję, że  brakujące wpisy PESELU na legitymacji ucznia należy uzupełnić do dnia 26 czerwca 2015r., w sekretariacie szkoły.

     Dyrektor ZS


     Szanowni  Rodzice klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

     Informuję, że zebranie rodziców klas I szkoły podstawowej z dyrektorem szkoły odbędzie się 25 sierpnia 2015r.,

     o godzinie 17.00, w świetlicy szkolnej.

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podręczniki do klasy pierwszej są bezpłatne dla rodziców,

     a koszt ich zakupu pokrywają dotacje z MEN.


     SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

     obowiązujący w Szkole Podstawowej w Jezioranach

      w roku szkolnym 2015/2016

     dla klas I-VI

     klasa I, II, IV – DARMOWE Z MEN

      

     KLASA I

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     I

      

     A

     B

     C

      

     Edukacja wczesnoszkolna

      

     Nasz Elementarz

     Moje ćwiczenia, cz. 1-4

     Moje ćwiczenia Już czytam i piszę cz. 1 i 2

      

      

      

     Maria Lorek, Lidia Wollma

      E. Dulęba, J. Faliszewska, G. Lech, A. Opala

      

      

      

     MEN

     MAC / JUKA

      

     2014

     Religia

     Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa  - ćwiczenia

     ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

      

     2011

     Język angielski

     Podręcznik English Quest 1

     + Zeszyt ćwiczeń

     J.Corbett, R.O”Farrell, M.Kondro

     Macmillan

     473/1/2012

      

      

      

     KLASA II

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     II

     A

     B

     C

     Edukacja wczesnoszkolna

     „Nasza szkoła” 

      

     Moje ćwiczenia, cz. 1-4

     Moje ćwiczenia matematyka cz. 1 - 4

      

     Maria Lorek, Monika Zatorska

      

     E. Dulęba, J. Faliszewska, G. Lech, A. Opala

      

      

     MEN

      

     Mac / Juka

      

      

     2015

     Religia

     „Kochamy Pana Jezusa”

     podręcznik + ćwiczenia

     ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

      

     1684/2012

     Język angielski

     Podręcznik English Quest 2

     + Zeszyt ćwiczeń

     J.Corbett, R.O”Farrell, M.Kondro

     Macmillan

     473/2/2012

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     KLASA III

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

      

      

      

     III

      

      

      

      

         

     A

     B

     Edukacja wczesnoszkolna

      

     KOLOROWA KLASA - BOX

           podręcznik część 1 – 2

      ćwiczenia polonistyczno –środowiskowe część 1 –  6

     ćwiczenia matematyczne – części 1-6

      

     Katarzyna Sirak – Stopińska

     Marta Jarząbek

     Agnieszka Czerkas – Polit, Joanna Bladowska

      

     OPERON

     2011

     Religia

      

     Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik + ćwiczenia

      

     ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

     1259/2013

     Język angielski

      

     Podręcznik English Quest 3

     + Zeszyt ćwiczeń

      

     J.Corbett, R.O”Farrell, Anna Parr-Modrzejewska

     Macmillan

     473/3/2012

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     KLASA V

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

      

     V

      

     A

     B

     Religia

     Obdarowani przez Boga

     podręcznik + ćwiczenia

     do religii dla kl. V

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     675/2013

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 5

     cz. I-II

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     WSiP

      

      

     561/3/2013

     561/2/2013

      

     Czarowanie słowem

     zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 5 cz. I-II

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. V + ćwiczenia

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

     510/2/2013

     Język angielski

     Evolution Plus 2

     podręcznik + zeszyt ćwiczeń

     Nick Beare

     Macmillan

     675/2/2014

     Matematyka

     Matematyka z plusem 5

     podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

     340/2/2013

     Zeszyty ćwiczeń

     Liczby całkowite i ułamki

     cz. I

     Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

     A. Mysior, S. Wojtan

     Liczby całkowite i ułamki cz.II

     Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

     A. Mysior, S. Wojtan

     Geometria

     M. Dobrowolska, A. Mysior,

     P. Zarzycki

      

      

      

     V

     A

     B

      

     Przyroda

     Przyrodo witaj

     szkoła podstawowa klasa 5

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

     530/2/2013

     Muzyka

     Kontynuacja

      „I GRA MUZYKA”
     Podręcznik z dodatkiem „Zagrajmy” i „Zaśpiewajmy” i płytą  dla klas IV-VI

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

      

     Nowa Era

     569/2012

     Plastyka

     Kontynuacja

     Podręcznik dla klas 4-6

     „Odkrywamy na nowo”

     Marzanna Polkowska, Lila Wyszkowska

     OPERON

     327/2011

     Technika

     Technika na co dzień.

     podręcznik klas 4-6 szkoły podstawowej. Część 1

     Ewa Bubak

     WSiP

     496/2/2012

     Informatyka

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. V  (wyd. II)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/1/2012

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     KLASA VI

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     VI

      

     A

     B

      

      

     Religia

     Przemienieni przez Boga

     podręcznik do religii dla klasy VI

     +ĆWICZENIA

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     262/2014

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 6

      

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Małgorzata Broda

      

      

     WSiP

     561/4/2014

     Czarowanie słowem

     zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 6 cz. I i II

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak,  Małgorzata Broda

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. VI + ćwiczenia

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

       510/3/2014

     Język angielski

     Evolution Plus 3

     podręcznik + zeszyt ćwiczeń

     Nick Beare

     Macmillan

     675/3/2014

     Matematyka

     Matematyka z plusem 6

     podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

      

      

     340/3/2014

      

      

     Zeszyty ćwiczeń

     Liczby i wyrażenia algebraiczne cz. 1 i 2

     A. Demby, M. Dobrowolska,

     M. Jucewicz, P. Zarzycki

     Geometria

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

          VI

     A

     B

      

     3

     4

     5

     6

     7

     Przyroda

     Przyrodo witaj

     szkoła podstawowa klasa 6

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

       530/3/2014

     Plastyka

     KONTYNUACJA

     Podręcznik dla klas 4-6

     „Odkrywamy na nowo”

     Marzanna Polkowska, Lila Wyszkowska

     OPERON

     327/2011

     Muzyka

     KONTYNUACJA

     „I GRA MUZYKA”
     Podręcznik z dodatkiem „Zagrajmy” i „Zaśpiewajmy” i płyta  dla klas IV-VI

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

      

     Nowa Era

     569/2012

     Technika

     Technika na co dzień.

     podręcznik z ćwiczeniami i projektami  klas 4-6 szkoły podstawowej. Część 2

      

     Ewa Królicka, Marcin Duda

     WSiP

     496/3/2012

     Informatyka

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. VI (wyd. II)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/3/2012

                          

      


     Szkoła Podstawowa  im. Michała Lengowskiego

                  w Zespole Szkół w Jezioranach

                                         


            ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

                                         2 czerwca 2015r. godz.9:00 – 11:00

            W programie:

     • teatrzyk dziecięcy
     • zwiedzanie szkoły
     • spotkanie z dyrektorem i nauczycielami
     • prezentacja multimedialna
     • ciekawe zajęcia

      


     ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  W SP

      W ROKU SZKOLNYM 2014- 2015 (II okres) - ogółem

     Lp.

     Nazwa zajęć

     prowadzący

     Terminy spotkań

     Ilość ucz.

     klasa

     1.

     Koło polonistyczne

     dla uczniów zdolnych

     Grażyna Lasiuk

     poniedziałek 14.00 -14.45

     8

     V-VI

     2.

     Koło polonistyczne

     dla uczniów zdolnych

     Grażyna Lasiuk

     środa 14.00 -14.45

     8

     V-VI

     3.

     Koło matematyczne

     dla uczniów zdolnych

     Tomasz Durzyński

     Wtorek 14.00 - 14.45

     6

     IV-VI

     4.

     Koło j. angielskiego

     dla uczniów zdolnych

     Kamila Komor

     czwartek 14.00 - 14.45

     7

     V

     5.

     Zajęcia z uczniem uzdolnionym polonistycznie

     Anna Dudziec

     czwartek 14.00 – 14.45

     8

     I - III

     6.

     Zajęcia z uczniem uzdolnionym matematycznie

     Anna Dudziec

     piątek 11.55 – 12.40

     8

     I - III

     7.

     Koło przyrodnicze

     dla uczniów zdolnych
     „Środowisko, a zdrowie człowieka”

     Maria Gajdasz-Smalec

     poniedziałek 14.00 -14.45

     8

     IV- VI

     8.

     Koło zainteresowań j. angielskiego  dla uczniów zdolnych

     Izabela Kudelska

     wtorek 16.00 - 16.45

      

     8

     V-VI

      

     9.

     Koło muzyczno-teatralne „Wesoły teatrzyk”

     Jolanta Szunejko

     piątek 11.55 – 12. 40

     8

     I - III

     10.

     Koło rękodzielnicze

     Stanisława Andryszewicz-Jasińska

     Czwartek 15.30 - 16.30

     6

     I-III

     11.

     Koło plastyczne

     Krystyna Czerniewska

     wtorek 14.30 - 16.00

     10

     I-IV

     12.

     Koło wokalne

     Zbigniew Kalisz

     wtorek 15.00 - 16.00

     8

     IV-VI

     13.

     Koło gitarowe

     Zbigniew Kalisz

     środa 14.00 - 15.00

     5

     I - VI

     14.

     Piłka siatkowa

     Barbara Jarkiewicz

     wtorek 16.00 - 17.00

     25

     IV-VI

     15.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z j. polskiego

     Krystyna Banasiuk

     środa 14.00 - 14.45

     5

     IVb

      

     16.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównwacze z j. polskiego

     Krystyna Banasiuk

     poniedziałek 14.00 -14.45

     8

     Va/b

     17.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównwacze z j. polskiego

     Krystyna Banasiuk

     Czwartek 14.00-14.45

     8

     Va

     18.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego

     Grażyna Lasiuk

     czwartek 13.00 – 13.45

     8

      

     VIa/b

      

     19.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego

     Grażyna Lasiuk

     czwartek 14.00 – 14.45

     8

      

     VIc

      

     20.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

     Tomasz Durzyński

     poniedziałek 14.00 -14.45

      

     5

      

      

     IVb

     21.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

     Tomasz Durzyński

     poniedziałek 13.00-13.45

      

     8

      

      

      

     V/ab

     22.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

     Tomasz Durzyński

     środa 13.00 - 13.45

     4

      

      

      

     VIa/b

     23.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

     Elżbieta Wakszyńska

     wtorek 14.00 - 14.45

      

     5

      

      

      

     VIc

     24.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

     Grzegorz Święconek

     Czwartek 14.00-14.45

     8

     Vb

     25.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

     Sabina Konopińska

     poniedziałek 11.55 -12.40

     5

     Ib/Ic/IIb

     26.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

     Sabina Konopińska

     piątek 11.55 - 12.40

     6

     IIb/IIIa/IIIb

     27.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

     Renata Rudnicka

     Środa 13.00 - 13.45

     8

     Ia

     28.

      Korekcyjno-kompensacyjne

     Małgorzata Czabrycka

     środa 11.45 - 12.45

     4

      

     IIIa

      

     29.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Anna Dudziec

     wtorek 12.50 - 13.50
      

     4

      

     IIIa/b

      

     30.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Jolanta Szunejko

     środa 13.00 - 14.00

      

     4

     IIa/b

     31.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Jolanta Szunejko

     środa 14.00 - 15.00

      

     4

     Va

     32.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Danuta Lasiuk

     wtorek 13.00 - 14.00

     4

     Ia/b/c

     33.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Danuta Lasiuk

     czwartek 14.00 - 15.00

     5

     IVb

     34.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Adrianna Lewandowska

     czwartek 13.00 – 14.00

     3

     IVa

     35.

     Korekcyjno-kompensacyjne

      

     Adrianna Lewandowska

     wtorek 13.45 - 14.45

     5

     Vb/VIc

     36.

     Zajęcia o charakterze

     terapeutycznym

     Adrianna Lewandowska

     Środa 11.55-12.40

     2

     I

     37.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Adrianna Lewandowska

     Środa 13.00-13.45

     2

     I

     38.

     Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym

     Kamila Bruździak

     czwartek 13.00 - 14.00

     6

     I-III

     39.

     Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym

     Kamila Bruździak

     czwartek 14.00 - 15.00

     7

     IV-VI

     40.

     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

     Małgorzata Smoleńska

     poniedziałek 13.00-14.00

     5

     V

     41.

     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

     Małgorzata Smoleńska

     poniedziałek 14.00-15.00

     4

     VI

     42.

     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

     Małgorzata Smoleńska

     wtorek 14.00-15.00

     5

     VI

     43.

     Koło rowerowe BRD

     Krzysztof Góralczyk

     Wtorek 14.55 – 15.40

     8

     IV - VI

     44.

     Koło matematyczne

     Renata Rudnicka

     Środa 14.00-14.45

     8

     Ia

     45.

     Piłka nożna chłopców

     Zbigniew Czabrycki

     Poniedziałek, wtorek i piątek 7.30-8.00

     13

     III-V

     46.

     Zajęcia artystyczne

     Stanisława Andryszewicz-Jasińska

     Czwartek,

     16.30-17.30

     6

     I-III

     47.

     Zespołowe minigry sportowe

     Małgorzata Smoleńska

     Czwartek 15.00 – 16.30

     11

     V

     48.

     Zajęcia rozwijające zainteresowania  z języka angielskiego

     Anna Dokurno

     Piątek 14.00-14.45

     11

     IVa/b


                 W dniu 1 kwietnia 2015r. uczniowie klas VI piszą sprawdzian  zewnętrzny.

     Dla klas I –V jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.                                                         Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są także 2, 3 i 7 kwietnia 2015r.(przerwa świąteczna).

     Uczniowie szkoły podstawowej mogą skorzystać  w wyżej wymienionych dniach z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, organizowanych przez szkołę, w godz. 8.00- 13.00.

     Dowóz i odwóz uczniów mieszkających poza Jezioranami, którzy uczestniczyć będą w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w dniach 2,4,7 kwietnia 2015r. zapewniają  we własnym zakresie ich rodzice

     Zamiar powierzenia dziecka pod opiekę szkoły należy zgłosić  u wychowawcy klasy lub w sekretariacie - do piątku (27.03.2015 r.), do godz. 15.00     KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

                 W okresie przerwy świątecznej dni : 22, 23, 24, 29, 30, 31 XII 2014 r. oraz   2 i 5 I 2015r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

     Uczniowie  szkoły podstawowej mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo- wychowawczych na terenie szkoły w godzinach 8.00 – 13.00.

     Dowóz i odwóz uczniów mieszkających poza Jezioranami, którzy uczestniczyć będą w tych zajęciach zapewniają we własnym zakresie, ich rodzice.

     Zamiar powierzenia dziecka pod opiekę szkoły należy zgłosić wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły – do piątku (12 XII 2014r.), do godziny 15.00.

      

     Dyrektor szkoły
     Jolanta Kazimierczyk

      


     Godziny konsultacji nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015

     Imię i nazwisko nauczyciela

      

     Termin i godziny konsultacji

     Krystyna Banasiuk

     poniedziałek 10.05-10.50

     Małgorzata Czabrycka

     piątek  9.10 - 9.55

     Zbigniew Czabrycki

     piątek 11.55-12.40

     Tomasz Durzyński

     piątek 10.05 – 10.50

     Maria Gajdasz- Smalec

     wtorek 10.05 -10.50

     Jolanta Gawkowska

     wtorek  10.05 – 10.50

     Krzysztof Góralczyk

     środa 10.05 – 10.50

     Barbara Jarkiewicz

     środa 11.00 – 11.45

     Kamila Komor

     środa 11.00 – 11.45

     Sabina Konopińska

     czwartek  9.10 – 9.55

     Renata Rudnicka

     poniedziałek 11.55 – 12.40

     Krystyna Czerniewska

     wtorek 9.10 – 9.55

     Izabela Kudelska

     piątek 10.00 – 10.45

     Anna Dudziec

     środa 9.10 – 9.55

     Jolanta Szunejko

     czwartek 11.00 – 11.45

     Grażyna Lasiuk

     środa 9.10 – 9.55

     Zbigniew Kalisz

     wtorek 11.00 – 11.45 gim.

     Andrzej Szuwalski

     poniedziałek 10.05 – 10.50

     Anna Dokurno

     środa 9.10 – 9.55

     Danuta Lasiuk

     wtorek 9.10 – 9.55

     Sławomira Wójcik

     wtorek 10.00 – 11.00 hala

     Marzena Szpakowska

     czwartek 8.00 – 8.45

     Elżbieta Wakszyńska

     wtorek 13.00 – 13.30 gim.

     Grzegorz Święconek

     piątek 7.30 – 8.00 gim.

     Agnieszka Kajszczak

     piątek 10.05 – 10.50 gim.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      

      


     ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  W SP

      W ROKU SZKOLNYM 2014- 2015 (I półrocze)

     Lp.

     Nazwa zajęć

     prowadzący

     Terminy spotkań

     klasa

     1.

     Koło polonistyczne

     Grażyna Lasiuk

     poniedziałek 14.00 -14.45

     V-VI

     2.

     Koło polonistyczne

     Grażyna Lasiuk

     środa 14.00 -14.45

     V-VI

     3.

     Koło matematyczne

     Tomasz Durzyński

     czwartek 13.00 - 13.45

     IV-VI

     4.

     Koło j. angielskiego

     Kamila Komor

     czwartek 14.00 - 14.45

     V

     5.

     Zajęcia z uczniem uzdolnionym polonistycznie

     Anna Dudziec

     czwartek 14.00 – 14.45

     I - III

     6.

     Zajęcia z uczniem uzdolnionym matematycznie

     Anna Dudziec

     piątek 11.55 – 12.40

     I - III

     7.

     Koło przyrodnicze

     dla uczniów zdolnych
     „Środowisko, a zdrowie człowieka”

     Maria Gajdasz-Smalec

     poniedziałek 14.00 -14.45

     IV- VI

     7.

     Koło zainteresowań j. angielskiego 

     Izabela Kudelska

     wtorek 16.00 - 16.45

      

     V-VI

      

     8.

     Koło muzyczno-teatralne „Wesoły teatrzyk”

     Jolanta Szunejko

     piątek 11.55 – 12. 40

     I - III

     9.

     Koło rękodzielnicze

     Stanisława Andryszewicz-Jasińska

     wtorek 16.30 - 17.30

     IV-VI

     10.

     Koło plastyczne

     Krystyna Czerniewska

     wtorek 14.30 - 16.00

     I-IV

     11.

     Koło wokalne

     Zbigniew Kalisz

     wtorek 15.00 - 16.00

     IV-VI

     12.

     Koło gitarowe

     Zbigniew Kalisz

     środa 14.00 - 15.00

     I - VI

     13.

     Piłka siatkowa

     Barbara Jarkiewicz

     wtorek 16.00 - 17.00

     IV-VI

     14.

     Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze  z j. polskiego

     Krystyna Banasiuk

      

     środa 14.00 - 14.45

     IVb

      

      

     15.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

     Krystyna Banasiuk

     poniedziałek 14.00 -14.45

     Va/b

     16.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego

     Grażyna Lasiuk

     czwartek 13.00 – 13.45

     VIa/b

      

     17.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego

     Grażyna Lasiuk

     czwartek 14.00 – 14.45

     VIc

      

     18.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

     Tomasz Durzyński

     poniedziałek 14.00 -14.45

      

     IVb

     19.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

     Tomasz Durzyński

     poniedziałek 13.00-13.45

      

      

     V a/b

     20.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

     Tomasz Durzyński

     środa 13.00 - 13.45

      

     VI a/b

     21.

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

     Elżbieta Wakszyńska

     wtorek 14.00 - 14.45

      

      VI c

     22.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

     Sabina Konopińska

     poniedziałek 11.55 -12.40

     I b/I c/II b

     23.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

     Sabina Konopińska

     piątek 11.55 - 12.40

     IIb/IIIa/IIIb

     24.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

     Renata Rudnicka

     piątek 11.55 - 12.40

     Ia

     25.

      Korekcyjno-kompensacyjne

     Małgorzata Czabrycka

     środa 11.45 - 12.45

     IIIa

      

     26.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Anna Dudziec

     wtorek 12.50 - 13.50
      

     IIIa/b

      

     27.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Jolanta Szunejko

     środa 13.00 - 14.00

      

     IIa/b

     28.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Jolanta Szunejko

     środa 14.00 - 15.00

      

     Va

     29.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Danuta Lasiuk

     wtorek 13.00 - 14.00

     Ia/b/c

     30.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Danuta Lasiuk

     czwartek 14.00 - 15.00

     IVb

     31.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Adrianna Lewandowska

     czwartek 13.00 – 14.00

     IVa

     32.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Adrianna Lewandowska

     wtorek 13.45 - 14.45

     Vb/VIc

     33.

     Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym

     Kamila Bruździak

     czwartek 13.00 - 14.00

     I-III

       34.

     Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym

     Kamila Bruździak

     czwartek 14.00 - 15.00

     IV-VI

     35.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Małgorzata Smoleńska

     poniedziałek 13.00-14.00

     Va/b

     36.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Małgorzata Smoleńska

     poniedziałek 14.00-15.00

     VIb

     37.

     Korekcyjno-kompensacyjne

     Małgorzata Smoleńska

     Wtorek 13.00-14.00

     VIa

     38.

     Koło rowerowe BRD

     Krzysztof Góralczyk

     Wtorek 14.55 – 15.40

     IV - VI


     Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

     18.09.2014r. - Dzień ruchu w szkole
     2.01.2015r.
     5.01.2015r.
     01.04.2015r. - sprawdzian klas VI
     01.06.2015r. - Dzień dziecka na sportowo
     05.06.2015r.


     KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 – informacja dla rodziców (SP)

     01.09.2014r.

     -

     24.01.2015r.

     I półrocze

     01.09.2014r.

     - rozpoczęcie roku szkolnego

     11.09.2014r.

     - spotkania klasowe rodziców, wybory do Rady Rodziców

     11. 2014r.

     - sprawdzian próbny szóstoklasistów

     06. 11. 2014r.

     - zebrania klasowe rodziców

     18.12.2014r.

     - zebrania klasowe rodziców (informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za półrocze )

     22. 12. 2014r. - 31.12.2014r.

     - zimowa przerwa świąteczna

        

     16.01.2015r.

     - wystawienie ocen klasyfikacyjnych za półrocze

     26.01.2015r. - 08.02.2015r.

     -ferie zimowe

     12. 02. 2015r.

     - spotkania klasowe rodziców ( wywiadówka półroczna)

        

     09.02.2015r.

     -

     26.06.2015r.

     II półrocze

     03. 2015r.

     - rekolekcje wielkopostne

     26. 03.2015r.

     - spotkania klasowe rodziców

        

     01. 04.2015r.

     - sprawdzian klas VI.

        

     02.04.2015r. - 07.04.2015r.

     - wiosenna przerwa świąteczna

     21.05.2015r.

     -  zebrania klasowe rodziców (informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych )

     11.06.2015r.

     - wystawienie klasyfikacyjnych ocen rocznych

     26. 06. 2015r.

     - zakończenie zajęć edukacyjnych

     27.06.2015r. - 31.08. 2015r.

     - ferie letnie


     ZAPROSZENIE

     Dyrekcja Zespołu Szkół w Jezioranach zaprasza Rodziców na inaugurację roku szkolnego 2014/2015, która odbędzie się w dniu

     01 września 2015r.

     W programie:

     • 8.30 msza święta w kościele św. Bartłomieja w Jezioranach,
     • apel z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej na placu przy kościele,
     • 10.00 rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym /w razie niepogody w hali OSiR/,
     • spotkania z wychowawcami w klasach.

      

     Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej proszeni są o odbiór podręczników z biblioteki szkolnej (budynek A),

     w czwartek i piątek (28 i 29. 08. 2014r.), w godzinach 10.00-12.00    

     lub w poniedziałek po inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego.

     Elżbieta Błaszczyk

      


      

     WYPRAWKA 2014

     Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

     W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

     Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

     • słabowidzących,
     • niesłyszących,
     • słabosłyszących,
     • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
     • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
     • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
     • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

     posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
     , o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

     Ważne
     W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
     • słabosłyszący,
     • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
     • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

     W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

     Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

     Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

     Ważne
     W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

     Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych (zobacz tabelę)

     Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

     dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

     do kwoty 175 zł

     1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej;

     2) dla uczniów klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

     3) dla uczniów:

     a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej oraz klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

     b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

     4) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych

     do kwoty 225 zł

     dla uczniów:

     1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej lub klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

     2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum - korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

     do kwoty 770 zł

     1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

     2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej,

     3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

     do kwoty 325 zł

     dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

     do kwoty 770 zł

     dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

     do kwoty 350 zł

     dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami dokształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

     do kwoty 607 zł

     1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;

     2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

     do kwoty 390 zł

     1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

     2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego oraz klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;

     3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): liceum ogólnokształcącego, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub technikum

     do kwoty 445 zł

      

     Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2014 r. z programu będzie mogło skorzystać ok. 488 tys. uczniów, w tym ok. 121 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

     Informujemy, że projekt programu „Wyprawka szkolna” na 2014 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Akty prawne / Rządowe programy i projekty.

     Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

     W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

     Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

     • słabowidzących,
     • niesłyszących,
     • słabosłyszących,
     • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
     • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
     • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
     • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

     posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
     , o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

     Ważne
     W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
     • słabosłyszący,
     • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
     • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

     W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

     Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

     Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

     Ważne
     W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

     Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych (zobacz tabelę)

     Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

     dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

     do kwoty 175 zł

     1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej;

     2) dla uczniów klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

     3) dla uczniów:

     a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej oraz klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

     b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

     4) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych

     do kwoty 225 zł

     dla uczniów:

     1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej lub klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

     2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum - korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

     do kwoty 770 zł

     1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

     2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej,

     3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

     do kwoty 325 zł

     dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

     do kwoty 770 zł

     dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

     do kwoty 350 zł

     dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami dokształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

     do kwoty 607 zł

     1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;

     2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

     do kwoty 390 zł

     1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

     2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego oraz klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;

     3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): liceum ogólnokształcącego, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub technikum

     do kwoty 445 zł

      

     Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2014 r. z programu będzie mogło skorzystać ok. 488 tys. uczniów, w tym ok. 121 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

     Informujemy, że projekt programu „Wyprawka szkolna” na 2014 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Akty prawne / Rządowe programy i projekty.

      


      

     WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

     dla klas II, III i VI oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

     Termin składania – od 25.08.2014r. do 09.09.2014r.

     • złożony wniosek w sierpniu – dochód za miesiąc lipiec
     • złożony wniosek we wrześniu – dochód za miesiąc sierpień

     Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto:

     - zaświadczenie dla osób zatrudnionych z zakładu pracy

     - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

     - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

     - zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa lub nakaz płatniczy,

     - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS, lub odcinek renty, emerytury,

     - dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów,

     - zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego

     - w uzasadnionych przypadkach: oświadczenie o wysokości dochodów

     Uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015:

     Klasy

     Próg dochodów netto na członka rodziny pozwalający na otrzymanie zwrotu kosztów zakupu podręczników
     (tzn. dochód nie będzie wyższy niż:)

     Dofinansowanie 

     Szkoła Podstawowa

     2, 3

     539 zł  na osobę

     do kwoty 225 zł

     6

     539 zł  na osobę

     do kwoty 325zł

     Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

     2,3,4,5,6

     -

      

      

      Aby otrzymać dofinansowanie  zakupu podręczników należy dołączyć dowód  ich  zakupu  /faktura/

     Wnioski do pobrania w sekretariacie szkolnym.


      

                                                                   ……………………., dnia……………….

      

     ………………………........

     (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

     ……………………………….

     Adres zamieszkania

     ……………………………….

     ……………………………….

     Telefon

                                                                            Do Dyrektora

                                                                            Zespołu Szkół w Jezioranach

      

     I. Wnoszę o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla mojego dziecka

     ………………………………………….................................... -…….......................

                           (imię i nazwisko dziecka)                pesel                                       klasa w roku szk. 2014/2015

      

     Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.k. za składanie fałszywych zeznań  składam na podstawie art. 75 § 2 K.p.a. oświadczenie o następującej treści:

      

     Moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

                                                        

     Lp.

     Nazwisko i Imię

     Data urodzenia

     Miejsce pracy , nauki

     Stopień pokrewieństwa

     Wysokość dochodu

      netto w zł.

     1.

      

      

      

      

      

     2.

      

      

      

      

      

     3.

      

      

      

      

      

     4.

      

      

      

      

      

     5.

      

      

      

      

      

     6.

      

      

      

      

      

     7.

      

      

      

      

      

     8.

      

      

      

      

      

     Łączny dochód z całego gospodarstwa domowego:

      

     Średni dochód netto na jedną osobę w rodzinie

      

      

     II. Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (właściwe podkreślić i załączyć do wniosku):

     - zaświadczenie dla osób zatrudnionych z zakładu pracy

     - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

     - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

     - zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa lub nakaz płatniczy,

     - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS, lub odcinek renty, emerytury,

     - dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów,

     - zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego

     - w uzasadnionych przypadkach: oświadczenie o wysokości dochodów

     ……………………………………………………………………………………………………………

      

      

     III.  Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem są zgodne ze stanem faktycznym.

      

     IV. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej.

      

      

     Aby otrzymać dofinansowanie  zakupu podręczników należy dołączyć            dowód ich zakupu /faktura/

      

      Wniosek należy złożyć w szkole, do której dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2014/2015.

      

      

      

                                                                                                         ……………………………….........................

                                                                                      Podpis osoby składającej oświadczenie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                           ........................................................................................

                                                                                                                                  Podpis głównego księgowego


     SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

     obowiązujący w Szkole Podstawowej w Jezioranach

      w roku szkolnym 2014/2015

     dla klas II-VI

      

     KLASA II

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     II

     A

     B

     Edukacja wczesnoszkolna

     KOLOROWA KLASA - BOX

            podręcznik część 1 – 2

     ćwiczenia część 1 –  6

     Agnieszka Mitoraj – Hebel,

     Katarzyna Sirak – Stopińska

     Marta Jarząbek

      

     OPERON

     123/3/2010

      

     Religia

     „Kochamy Pana Jezusa”

     podręcznik + ćwiczenia

     ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

      

     1684/2012

     Język angielski

     Podręcznik English Quest 2

     + Zeszyt ćwiczeń

     J.Corbett, R.O”Farrell, M.Kondro

     Macmillan

     473/2/2012

      

     KLASA III

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

      

      

      

     III

      

      

      

      

         

     A

     B

     Edukacja wczesnoszkolna

     Nasze  „Razem w szkole”

     BOX - klasa 3

     części 1 - 5

      

     Jolanta Brzóska, Anna Jasiocha, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska,

     Katarzyna Glinka

     WSiP

      

     484/5/2014

     484/6/2014

      

      

     Zajęcia komputerowe

     Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. kl. 3

     Anna Kulesza

     WSiP

     518/3/14

     Religia

     Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik + ćwiczenia

      

     ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

     1259/2013

     Język angielski

     Podręcznik English Quest 3

     + Zeszyt ćwiczeń

     J.Corbett, R.O”Farrell, Anna Parr-Modrzejewska

     Macmillan

     473/3/2012

      

     KLASA IV

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     IV

     A

     B

      

     Religia

     Zaproszeni przez Boga

     podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     do religii dla kl. IV

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     1627/2012

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego z ćwiczeniami dla szkoły podstawowej klasa 4 część 1

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     WSiP

      

     561/1/2012

     Czarowanie słowem

     Podręcznik z ćwiczeniami do języka polskiego dla szkoły podstawowej klasa 4 cz. 2, 3, 4, 5

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. IV + ćwiczenia

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

     510/1/2012

     Język angielski

     Evolution Plus 1

     podręcznik + zeszyt ćwiczeń

     Nick Beare

     Macmillan

     675/1/2014

     Matematyka

     Matematyka z plusem 4

     Podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     P. Zarzycki

     GWO

     340/1/2011

     Zeszyty ćwiczeń

     Liczby naturalne

     S. Wojtan, P. Zarzycki

     Ułamki

     S. Wojtan, P. Zarzycki

     Figury geometryczne

      

     P. Zarzycki

      

      

      

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     IV

     A

     B

     Przyroda

     „Przyrodo witaj”

     podręcznik do szkoły podstawowej klasa 4

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

      

     530/1/212

     Muzyka

     „I GRA MUZYKA”
     Podręcznik z dodatkiem „Zagrajmy” i „Zaśpiewajmy” i płytą  dla klas IV-VI

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

      

     Nowa Era

      

     569/2012

     Plastyka

     BEZ PODRĘCZNIKA

      I BEZ ĆWICZEŃ

      

      

      

     Zajęcia techniczne

     Bądź bezpieczny na drodze. Karta Rowerowa.

     Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

     Bogumiła Bogacka – Osińska, Danuta Łazuchiewicz

     WSiP

     496/1/2012

     Zajęcia komputerowe

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. IV  (wyd. II)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/1/2012

      

     KLASA V

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

      

     V

      

     A

     B

     Religia

     Obdarowani przez Boga

     podręcznik + ćwiczenia

     do religii dla kl. V

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     675/2013

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 5

     cz. I-II

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     WSiP

      

      

     561/2/2013

      

     Czarowanie słowem

     zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 5 cz. I-II

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. V + ćwiczenia

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

     510/2/2013

     Język angielski

     Evolution Plus 2

     podręcznik + zeszyt ćwiczeń

     Nick Beare

     Macmillan

     675/2/2014

     Matematyka

     Matematyka z plusem 5

     podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

     340/2/2013

     Zeszyty ćwiczeń

     Liczby całkowite i ułamki

     cz. I

     Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

     A. Mysior, S. Wojtan

     Liczby całkowite i ułamki cz.II

     Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

     A. Mysior, S. Wojtan

     Geometria

     M. Dobrowolska, A. Mysior,

     P. Zarzycki

      

     V

     A

     B

      

     Przyroda

     Przyrodo witaj

     szkoła podstawowa klasa 5

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

     530/2/2013

     Muzyka

     KONTYNUACJA

     „I GRA MUZYKA”
     Podręcznik z dodatkiem „Zagrajmy” i „Zaśpiewajmy” i płytą  dla klas IV-VI

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

      

     Nowa Era

     569/2012

     Plastyka

     KONTYNUACJA

     Podręcznik dla klas 4-6

     „Odkrywamy na nowo”

     Marzanna Polkowska, Lila Wyszkowska

     OPERON

     327/2011

     Zajęcia techniczne

     Technika na co dzień.

     podręcznik klas 4-6 szkoły podstawowej. Część 1

     Ewa Bubak

     WSiP

     496/2/2012

     Zajęcia

     komputerowe

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. V  (wyd. II)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/1/2012

      

     KLASA VI

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     VI

      

     A

     B

     C

      

     Religia

     Przemienieni przez Boga

     podręcznik do religii dla klasy VI

     + zaszyt ćwiczeń

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

     262/2014

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 6

      

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Małgorzata Broda

      

      

     WSiP

     561/4/2014

     Czarowanie słowem

     zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 6

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak,  Małgorzata Broda

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. VI + ćwiczenia

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

       510/3/2014

     Język angielski

     Hot Spot 3

     książka ucznia

     +Sprawdzian szóstoklasisty Marty Rosińskiej i Arkadiusza Mędela

     Colin Granger, Catharine Stannett

     Macmillan

       218/3/2010

     Matematyka

     Matematyka z plusem 6

     podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

      

     340/3/2014

      

     DOSTĘPNE

     OD LIPCA

     Zeszyty ćwiczeń

     Liczby i wyrażenia algebraiczne cz. 1 i 2

     A. Demby, M. Dobrowolska,

     M. Jucewicz

     Geometria

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

          VI

     A

     B

     C

     Przyroda

     Przyrodo witaj

     szkoła podstawowa klasa 6

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

       530/3/2014

     Plastyka

     KONTYNUACJA

     Podręcznik dla klas 4-6

     „Odkrywamy na nowo”

     Marzanna Polkowska, Lila Wyszkowska

     OPERON

     327/2011

     Muzyka

     KONTYNUACJA

     „I GRA MUZYKA”
     Podręcznik z dodatkiem „Zagrajmy” i „Zaśpiewajmy” i płytą  dla klas IV-VI

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     569/2012

     Zajęcia techniczne

     Technika na co dzień.

     podręcznik z ćwiczeniami i projektami  klas 4-6 szkoły podstawowej. Część 2

      

     Ewa Królicka, Marcin Duda

     WSiP

     496/3/2012

     Zajęcia komputerowe

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. VI (wyd. II)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/3/2012

                          

      

      

      


     Informacja

     Informujemy, że dzień 1 kwietnia 2014 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

     (w tym dniu uczniowie klas VI przystępują do sprawdzianu).

     Szkoła zapewnia opiekę pozostałym uczniom (jeśli takowej potrzebują) w godzinach od 800 - 1200).

      


     Kalendarz prac i posiedzeń Rad Pedagogicznych

     w roku szkolnym 2013/2014

      

     I półrocze (od 2.09. 2013 do 24. 01. 2014r. )

      

     17. 12. 2013r. –wpisanie do dzienników  przewidywanych ocen klasyfikacyjnych  

           niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich 

           i nagannych z zachowania za  półrocze ( G )

     18. 12. 2013r. - wpisanie do dzienników  przewidywanych ocen

           klasyfikacyjnych   z przedmiotów i z zachowania  
           za  półrocze  (SP)

     17. 01. 2014r. – wystawienie ocen klasyfikacyjnych za  półrocze

                                 (SP i G)

     21. 01. 2014r. – rada pedagogiczna w Gimnazjum (klasyfikacja półroczna)

     22. 01. 2014r. - rada pedagogiczna w SP (klasyfikacja półroczna)

     18. 02. 2014r. - rada pedagogiczna w Gimnazjum (podsumowanie  półrocza)

     19. 02. 2014r. - rada pedagogiczna w SP (podsumowanie  półrocza)

      

     II półrocze (od 10.02. 2014r. do 27. 06. 2014r. )

      

     26. 02. 2014r. – szkolenie zespołów nadzorujących sprawdzian szóstoklasistów

     18. 03. 2014 r.- szkolenie zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny

      

     21. 05. 2014r.-  wpisanie do dzienników  przewidywanych rocznych ocen

            klasyfikacyjnych   z przedmiotów i z zachowania  (SP

     27. 05. 2014r. -  wpisanie do dzienników  przewidywanych rocznych ocen

            klasyfikacyjnych   z przedmiotów i z zachowania (G

     12. 06. 2014r. - wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych (G)

     13. 06. 2014r. - wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych (SP)

     17. 06. 2014r.- rada pedagogiczna w Gimnazjum (klasyfikacja roczna)

     18. 06. 2014r.- rada pedagogiczna w SP (klasyfikacja roczna)

     02. 07. 2014r. -rada pedagogiczna w Gimnazjum (podsumowanie roczne)

     03. 07. 2014r. -rada pedagogiczna w SP (podsumowanie roczne)

      


     KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 – informacja dla rodziców (SP)

     02.09.2013r.

     -

     24.01.2014r.

     I półrocze

     02.09.2013r.

     - rozpoczęcie roku szkolnego

     12.09.2013r.

     - spotkania klasowe rodziców, wybory do Rady Rodziców

     11. 2013r.

     - sprawdzian próbny szóstoklasistów

     7. 11. 2013r.

     - zebrania klasowe rodziców

     19.12.2013r.

     - zebrania klasowe rodziców (informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za półrocze )

     23. 12. 2013r. - 31.12.2013r.

     - zimowa przerwa świąteczna

        

     17.01.2014

     - wystawienie ocen klasyfikacyjnych za półrocze

     27.01.2014r. - 09.02.2014r.

     -ferie zimowe

     13. 02. 2014r.

     - spotkania klasowe rodziców ( wywiadówka półroczna)

     02. 2014r.

     - sprawdzian próbny szóstoklasistów

        

     10.02.2014r.

     -

     27.06.2014r.

     II półrocze

     03. 2014r.

     - rekolekcje wielkopostne

     01. 04.2014r.

     - sprawdzian klas VI.

        

     10. 04.2014r.

     - spotkania klasowe rodziców

        

     17.04.2014r. - 22.04.2014r.

     - wiosenna przerwa świąteczna

     22.05.2014r.

     -  zebrania klasowe rodziców (informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych )

     13.06.2014r.

     - wystawienie klasyfikacyjnych ocen rocznych

     27. 06. 2014r.

     - zakończenie zajęć edukacyjnych

     28.06.2014r. - 31.08. 2014r.

     - ferie letnie

      

     02.09.2013r.

     -

     24.01.2014r.

     I półrocze

     02.09.2013r.

     - rozpoczęcie roku szkolnego

     12.09.2013r.

     - spotkania klasowe rodziców, wybory do Rady Rodziców

     11. 2013r.

     - sprawdzian próbny szóstoklasistów

     7. 11. 2013r.

     - zebrania klasowe rodziców

     19.12.2013r.

     - zebrania klasowe rodziców (informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za półrocze )

     23. 12. 2013r. - 31.12.2013r.

     - zimowa przerwa świąteczna

        

     17.01.2014

     - wystawienie ocen klasyfikacyjnych za półrocze

     27.01.2014r. - 09.02.2014r.

     -ferie zimowe

     13. 02. 2014r.

     - spotkania klasowe rodziców ( wywiadówka półroczna)

     02. 2014r.

     - sprawdzian próbny szóstoklasistów

        

     10.02.2014r.

     -

     27.06.2014r.

     II półrocze

     03. 2014r.

     - rekolekcje wielkopostne

     01. 04.2014r.

     - sprawdzian klas VI.

        

     10. 04.2014r.

     - spotkania klasowe rodziców

        

     17.04.2014r. - 22.04.2014r.

     - wiosenna przerwa świąteczna

     22.05.2014r.

     -  zebrania klasowe rodziców (informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych )

     13.06.2014r.

     - wystawienie klasyfikacyjnych ocen rocznych

     27. 06. 2014r.

     - zakończenie zajęć edukacyjnych

     28.06.2014r. - 31.08. 2014r.

     - ferie letnie

      


     Zaproszenie

     Zapraszamy Rodziców na uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który odbędzie się

     w piątek 8 listopada o godzinie 10.00 w Hali Sportowej w Jezioranach.

                                                                                                      Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły


     Człowiek – najlepsza inwestycja! 

      

      

     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     Nr umowy: POKL.09.01.02-28-062/12-00

                                                                                                                                                                                                                                                             

     DRODZY RODZICE

      

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS VI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

      

     „Podstawówka na START”

      

     Rekrutacja uczestników: od 16 do 27 września 2013 r.

     W ramach projektu zostaną zrealizowane DODATKOWE BEZPŁATNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE, PRZYGOTOWUJĄCE DO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ORAZ ZAJĘCIA Z UCZNIAMI UZDOLNIONYMI MATEMATYCZNIE

     Głównym celem projektu jest ROZSZERZENIE OFERT DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W Szkole Podstawowej w Jezioranach w latach 2013/14 wykorzystujących innowacyjne metody nauczania

     W ramach realizowanego projektu uczestnikom zapewniony zostanie transport oraz ciepły posiłek.

     Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt, jak również serdecznie zapraszamy do biura projektu w celu zapisania dzieci.

      

      

     SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W BIURZE PROJEKTU:

     u specjalisty ds. rekrutacji – p. Elżbiety Błaszczyk, tel. 89 718 15 35

     u koordynatora projektu – p. Justyna Kostrupskiej, tel. 89 539 27 48

     na stronie internetowej: www.zsjeziorany.edupage.org

     www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

     Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Miejskim w Jezioranach,

     Plac Zamkowy 4, pok. Nr 24


      


     WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

     Wnioski do pobrania w sekretariacie szkolnym.

     Termin składania – od 26.08.13r. do 06.09.2013r.

     • złożony wniosek w sierpniu – dochód za miesiąc lipiec
     • złożony wniosek we wrześniu – dochód za miesiąc sierpień

     Zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto:

     - zaświadczenie dla osób zatrudnionych z zakładu pracy

     - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

     - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

     - zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa lub nakaz płatniczy,

     - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS, lub odcinek renty, emerytury,

     - dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów,

     - zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego

     - w uzasadnionych przypadkach: oświadczenie o wysokości dochodów

      

     Uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do:

     Klasy

     Próg dochodów netto na członka rodziny pozwalający na otrzymanie zwrotu kosztów zakupu podręczników
     (tzn. dochód nie będzie wyższy niż:)

     Szkoła podstawowa

     1

     539 zł

     2, 3

     456 zł

     5

     456 zł

     Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

     1,2,3,4,5,6

     -

      

      

      Aby otrzymać dofinansowanie  zakupu podręczników należy dołączyć dowód  ich  zakupu  /faktura/


      


     SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

     obowiązujący w Szkole Podstawowej w Jezioranach w roku szkolnym 2013/2014

     Klasa

     Oddział

     Przedmiot

     Tytuł podręcznika

     Autor

     Wydawnictwo

     Rok wydania

     Numer dopuszczenia

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     I

     A

     Edukacja wczesnoszkolna

     KOLOROWA KLASA - BOX

     podręcznik część 1 – 2

     ćwiczenia   część 1 - 6

     Agnieszka Mitoraj – Hebel,

     Katarzyna Sirak – Stopińska

     Marta Jarząbek

      

     OPERON

     123/1/2009

     123/2/2009

     Religia

     Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

     podręcznik + ćwiczenia

     ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

      

     1098/2011

     Język angielski

     Podręcznik English Quest 1

     + Zeszyt ćwiczeń

     J.Corbett, R.O”Farrell, M.Kondro

     Macmillan

     473/1/2012

     B

     Edukacja wczesnoszkolna

     KOLOROWA KLASA - BOX

     podręcznik część 1 – 2

     ćwiczenia   część 1 - 6

     Agnieszka Mitoraj – Hebel,

     Katarzyna Sirak – Stopińska

     Marta Jarząbek

      

     OPERON

     123/1/2009

     123/2/2009

     Religia

     Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

     podręcznik + ćwiczenia

     ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

      

     1098/2011

     Język angielski

     Podręcznik English Quest 1

     + Zeszyt ćwiczeń

     J.Corbett, R.O”Farrell, M.Kondro

     Macmillan

     473/1/2012

      

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

      

     II

     A

     Edukacja wczesnoszkolna

     Nasze „Razem w szkole”

     klasa 2

     Jolanta Brzóska, Anna Jasiocha, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska,

     Wiesław Went

     WSiP

      

     484/3/2013

      

     518/2/213

      

     Religia

      

      

     „Kochamy Pana Jezusa”

     podręcznik + ćwiczenia

     ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

      

     1684/2012

     Język angielski

     Podręcznik English Quest 2

     + Zeszyt ćwiczeń

     J.Corbett, R.O”Farrell, M.Kondro

     Macmillan

     473/2/2012

     B

     Edukacja wczesnoszkolna

     Nasze  „Razem w szkole”

      klasa 2

      

     Jolanta Brzóska, Anna Jasiocha, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska,

     Wiesław Went

     WSiP

      

     484/3/2013

      

     518/2/2013

     Religia

     „Kochamy Pana Jezusa”

     podręcznik + ćwiczenia

     ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

      

     1684/2012

     Język angielski

     Podręcznik English Quest 2

     + Zeszyt ćwiczeń

     J.Corbett, R.O”Farrell, M.Kondro

     Macmillan

     473/2/2012

      

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

      

      

      

      

      

     III

      

      

      

      

         

     A

     Edukacja wczesnoszkolna

     Razem w szkole

     kl. III

     Jolanta Brzóska, Katarzyna Glinka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska,

     Anna Jasiocha, T. Panek

     WSiP

     5070/178/10

     Zajęcia komputerowe

     Razem w szkole zajęcia komputerowe

     B. Lewandowska, D. Kręcisz

     WSiP

     5070/1/11

     Religia

      

     Jezusowa Wspólnota Serc

     podręcznik

      

     red. ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

      

     875/2004

     Język angielski

     Bugs World 3

     + zeszyt ćwiczeń 3

      

     Carol Read, Ana Soberón, Magdalena Kondro

     Macmillan

     30/3/2011

      B

     Edukacja wczesnoszkolna

     Razem w szkole

     kl. III

     Jolanta Brzóska, Katarzyna Glinka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska,

     Anna Jasiocha, T. Panek

     WSiP

     5070/178/10

     Zajęcia komputerowe

     Razem w szkole zajęcia komputerowe

     B. Lewandowska, D. Kręcisz

     WSiP

     5070/1/11

     Religia

     Jezusowa wspólnota serc

     podręcznik

      

      

     red. ks. Władysław Kubik

     WAM Kraków

      

     875/2004

     Język angielski

     Bugs World 3

     + zeszyt ćwiczeń 3

      

     Carol Read, Ana Soberón,

     Magdalena Kondro

     Macmillan

     30/3/2011

      

      

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     IV

      

     A

      

     Religia

     Zaproszeni przez Boga

     podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     do religii dla kl. IV

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     1627/2012

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego z ćwiczeniami dla szkoły podstawowej klasa 4 część 1

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

      

     WSiP

      

     561/1/2012

     Czarowanie słowem

     Podręcznik z ćwiczeniami do języka polskiego dla szkoły podstawowej klasa 4 cz. 2, 3, 4, 5

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. IV

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

     510/1/2012

     Język angielski

     Evolution 1

     podręcznik + zeszyt ćwiczeń

     Nick Beare

     Macmillan

     471/1/2012

     Matematyka

     Matematyka z plusem 4

     podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     P. Zarzycki

     GWO

     340/1/2011

     Zeszyty ćwiczeń

     Liczby naturalne

     S. Wojtan, P. Zarzycki

     Ułamki

     S. Wojtan, P. Zarzycki

     Figury geometryczne

     P. Zarzycki

     Przyroda

     „Przyrodo witaj”

     podręcznik do szkoły podstawowej klasa 4

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

     530/1/2012

     Muzyka

     „I GRA MUZYKA”
     Podręcznik z dodatkiem „Zagrajmy” i „Zaśpiewajmy” i płytą  dla klas IV-VI

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     Nowa Era

     569/2012

     Plastyka

     Podręcznik dla klas 4-6

     „Odkrywamy na nowo”

     Marzanna Polkowska, Lila Wyszkowska

     OPERON

     327/2011

     Technika

     Bądź bezpieczny na drodze. Karta Rowerowa.

     Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

     Bogumiła Bogacka – Osińska, Danuta Łazuchiewicz

     WSiP

     496/1/2012

     Informatyka

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. IV  (wyd. II)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/1/2012

      

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     IV

      

     B

      

     Religia

     Zaproszeni przez Boga

     podręcznik i zeszyt ćwiczeń

     do religii dla kl. IV

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     1627/2012

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego z ćwiczeniami dla szkoły podstawowej klasa 4 część 1

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     WSiP

      

     561/1/2012

     Czarowanie słowem

     Podręcznik z ćwiczeniami do języka polskiego dla szkoły podstawowej klasa 4 cz. 2, 3, 4, 5

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. IV

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

     510/1/2012

     Język angielski

     Evolution 1

     podręcznik + zeszyt ćwiczeń

     Nick Beare

     Macmillan

     471/1/2012

     Matematyka

     Matematyka z plusem 4

     Podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     P. Zarzycki

     GWO

     340/1/2011

     Zeszyty ćwiczeń

     Liczby naturalne

     S. Wojtan, P. Zarzycki

     Ułamki

     S. Wojtan, P. Zarzycki

     Figury geometryczne

     P. Zarzycki

     Przyroda

     „Przyrodo witaj”

     podręcznik do szkoły podstawowej klasa 4

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

      

     530/1/212

     Muzyka

     „I GRA MUZYKA”
     Podręcznik z dodatkiem „Zagrajmy” i „Zaśpiewajmy” i płytą  dla klas IV-VI

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

      

     Nowa Era

      

     569/2012

     Plastyka

     Podręcznik dla klas 4-6

     „Odkrywamy na nowo”

     Marzanna Polkowska, Lila Wyszkowska

     OPERON

     327/2011

     Technika

     Bądź bezpieczny na drodze. Karta Rowerowa.

     Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

     Bogumiła Bogacka – Osińska, Danuta Łazuchiewicz

     WSiP

     496/1/2012

     Informatyka

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. IV 

     (wyd. II)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/1/2012

      

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     V

     A

     Religia

     Obdarowani przez Boga

     Drogi Przymierza

     podręcznik + ćwiczenia

     do religii dla kl. V

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     675/2013

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 5

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     WSiP

      

      

     561/2/2013

      

     Czarowanie słowem

     zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 5

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. V

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

     510/2/2013

     Język angielski

     Hot Spot 2

     książka ucznia + zeszyt ćwiczeń

     Colin Granger, Catharine Stannett

     Macmillan

     218/2/2009

     Matematyka

     Matematyka z plusem 5

     podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

     340/2/2013

     Zeszyty ćwiczeń

     Liczby całkowite i ułamki

     cz. I

     Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

     A. Mysior, S. Wojtan

     Liczby całkowite i ułamki cz.II

     Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

     A. Mysior, S. Wojtan

     Geometria

     M. Dobrowolska, A. Mysior,

     P. Zarzycki

     Przyroda

     Przyrodo witaj

     szkoła podstawowa klasa 5

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec    Kofta,

     Ewa Laskowska, Andrzej Melson

     WSiP

      

     530/2/2013

     Muzyka

     „I GRA MUZYKA”
     Podręcznik z dodatkiem „Zagrajmy” i „Zaśpiewajmy” i płytą  dla klas IV-VI

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

      

     Nowa Era

      

     569/2012

     Plastyka

     Podręcznik dla klas 4-6

     „Odkrywamy na nowo”

     Marzanna Polkowska, Lila Wyszkowska

     OPERON

     327/2011

     Technika

     Technika na co dzień.

     podręcznik klas 4-6 szkoły podstawowej. Część 1

     Ewa Bubak

     WSiP

     496/2/2012

     Informatyka

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. V  (wyd. II)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/2/2012

      

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     V

      

     B

      

     Religia

     Obdarowani przez Boga

     Drogi Przymierza

     podręcznik + ćwiczenia

     do religii dla kl. V

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     675/2013

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 5

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     WSiP

     561/2/2013

     Czarowanie słowem

     zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 5

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. V

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

     510/2/2013

     Język angielski

     Hot Spot 2

     książka ucznia+ zeszyt ćwiczeń

     Colin Granger, Catharine Stannett

     Macmillan

     218/2/2009

     Matematyka

     Matematyka z plusem 5

     podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

     340/2/2013

     Zeszyt ćwiczeń

     Liczby całkowite i ułamki

     cz. I

     Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

     A. Mysior, S. Wojtan

     Liczby całkowite i ułamki cz.II

     Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

     A. Mysior, S. Wojtan

     Geometria

     M. Dobrowolska, A. Mysior,

     P. Zarzycki

     Przyroda

     Przyrodo witaj

     szkoła podstawowa klasa 5

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

     530/2/2013

     Muzyka

     „I GRA MUZYKA”
     Podręcznik z dodatkiem „Zagrajmy” i „Zaśpiewajmy” i płytą  dla klas IV-VI

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

      

     Nowa Era

      

     569/2012

     Plastyka

     Podręcznik dla klas 4-6

     „Odkrywamy na nowo”

     Marzanna Polkowska, Lila Wyszkowska

     OPERON

     327/2011

     Technika

     Technika na co dzień.

     podręcznik klas 4-6 szkoły podstawowej. Część 1

     Ewa Bubak

     WSiP

     496/2/2012

     Informatyka

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. V  (wyd. II)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/2/2012

      

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     V

      

     C

      

     Religia

     Obdarowani przez Boga

     Drogi Przymierza

     podręcznik + ćwiczenia

     do religii dla kl. V

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     675/2013

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 5

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     WSiP

     561/2/2013

     Czarowanie słowem

     zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 5

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak - Broda

     Historia i społeczeństwo

     „Klucz do historii”

     podręcznik dla kl. V

     Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

     WSiP

     510/2/2013

      

     Język angielski

      

      

     Hot Spot 2

     książka ucznia+ zeszyt ćwiczeń

     Colin Granger, Catharine Stannett

     Macmillan

     218/2/2009

     Matematyka

     Matematyka z plusem 5

     podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

     340/2/2013

     Zeszyt ćwiczeń

     Liczby całkowite i ułamki

     cz. I

     Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

     A. Mysior, S. Wojtan

     Liczby całkowite i ułamki cz.II

     Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

     A. Mysior, S. Wojtan

     Geometria

     M. Dobrowolska, A. Mysior,

     P. Zarzycki

     Przyroda

     Przyrodo witaj

     szkoła podstawowa klasa 5

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

     530/2/2013

     Muzyka

     „I GRA MUZYKA”
     Podręcznik z dodatkiem „Zagrajmy” i „Zaśpiewajmy” i płytą  dla klas IV-VI

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

      

     Nowa Era

     569/2012

     Plastyka

     Podręcznik dla klas 4-6

     „Odkrywamy na nowo”

     Marzanna Polkowska, Lila Wyszkowska

     OPERON

     327/2011

     Technika

     Technika na co dzień.

     podręcznik klas 4-6 szkoły podstawowej. Część 1

     Ewa Bubak

     WSiP

     496/2/2012

     Informatyka

     Informatyka Europejczyka Podręcznik do zajęć komputerowych kl. V  (wyd. II)

     Edycja: Windows 7 , Windows Vista, Linux Ubuntu , MS Office 2007, OpenOffice.org

     Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

     Grupa Wydawnicza „Helion” S.A.

     475/2/2012

      

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     VI

      

     A

      

     Religia

     Przemienieni przez Boga

     Drogi Przymierza

     podręcznik do religii dla klasy VI

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     437/2004

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 6

      

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Małgorzata Broda

      

      

     WSiP

     1/10/S

     Czarowanie słowem

     zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 6 cz. 1 i 2

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak,  Małgorzata Broda

     Historia i społeczeństwo

     Historia i społeczeństwo 6

     Człowiek i jego cywilizacja:

     Poznaję cię historio

     Grzegorz Wojciechowski

     ARKA

     235/00

     Język angielski

     Hot Spot 3

     książka ucznia + zeszyt ćwiczeń

     Colin Granger, Catharine Stannett

     Macmillan

     218/3/2010

     Matematyka

     Matematyka z plusem 6

     podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

      

     61/3/10/S

     Zeszyty ćwiczeń

     Liczby i wyrażenia algebraiczne cz. 1 i 2

     A. Demby, M. Dobrowolska,

     M. Jucewicz

     Geometria

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

     Przyroda

     Przyrodo witaj

     „Prawa przyrody”

     szkoła podstawowa klasa 6

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

     101/07

     Plastyka

     Plastyka 6

     Podręcznik

     Stanisław Krzysztof Stopczyk

     Barbara Neubart

     WSiP

     290/00

      

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     VI

      

     B

      

     Religia

     Przemienieni przez Boga

     Drogi Przymierza

     podręcznik do religii dla klasy VI

     pod red.

     Ks. Zbigniewa Marka SJ

     WAM Kraków

      

     437/2004

     Język polski

     Czarowanie słowem

     podręcznik dla szkoły podstawowej klasa 6

     Czarowanie słowem

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Małgorzata Broda

      

      

     WSiP

     1/10/S

     zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej klasa 6 cz. 1 i 2

     Agnieszka Kania, Karolina Kwak,  Małgorzata Broda

     Historia i społeczeństwo

     Historia i społeczeństwo 6

     Człowiek i jego cywilizacja:

     Poznaję cię historio

     Grzegorz Wojciechowski

     ARKA

     235/00

     Język angielski

     Hot Spot 3

     książka ucznia + zeszyt ćwiczeń

     Colin Granger, Katharine Stannett

     Macmillan

     218/3/2010

     Matematyka

     Matematyka 6

     podręcznik

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

     M. Karpiński, P. Zarzycki

     GWO

      

     61/3/10/S

     Zeszyty ćwiczeń

     Liczby i wyrażenia algebraiczne cz. 1 i 2

     A. Demby, M. Dobrowolska,

     M. Jucewicz

     Geometria

     M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

     Przyroda

     Przyrodo witaj

     „Prawa przyrody”

     szkoła podstawowa klasa 6

     + zeszyt ćwiczeń

     Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska Andrzej Melson

     WSiP

     101/07

     Plastyka

     Plastyka 6

     podręcznik

     Stanisław Krzysztof Stopczyk

     Barbara Neubart

     WSiP

     290/00